Staten ska inte tjäna pengar på rekordhöga elpriser

Skatteintäkterna ökar med de höjda priserna. Det är orättvist. Moderaterna vill att de pengarna går tillbaka till hushållen.

Sverige har historiskt höga elpriser. Orsaken är bland annat färre kärnkraftsreaktorer och minskad produktion från vatten- och vindkraft, skriver bland andra Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Sverige har historiskt höga elpriser. Orsaken är bland annat färre kärnkraftsreaktorer och minskad produktion från vatten- och vindkraft, skriver bland andra Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-12-31 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pensionärer som tvingas se halva sin pension gå till elräkningen.

Ensamstående mammor som tvingas slå av värmen för att elen är för dyr.

Exemplen är många på hur Socialdemokraternas nedstängning av svensk kärnkraft drabbat elkonsumenterna.

Att staten tar in mer skatt och tjänar pengar på de rekordhöga elpriserna är orimligt.

Sverige har historiskt höga elpriser. Orsaken är bland annat nedlagda elproduktionsanläggningar, färre kärnkraftsreaktorer och minskad produktion från vatten- och vindkraft.

Elkrisen har hindrat företag från att expandera och inte minst försvårat den gröna omställningen. Att Sverige tvingats elda 140 000 liter olja i timmen är självklart dåligt för klimatet.

Inte minst har rekordpriserna slagit mot hushållen. Pensionärer har vittnat om att hälften av pensionen går till elräkningen och en ensamstående mamma berättade nyligen för Sveriges Television (21/12 2021) att hon inte har råd att slå på värmen.

Det är oacceptabelt och ovärdigt Sverige.

Samtidigt ökar statens skatteintäkter med de höjda priserna.

Det är djupt orättvist. Moderaterna vill att de pengarna går tillbaka till hushållen.

Därför föreslår vi att skatten på el tillfälligt slopas under januari och februari 2022. Det motsvarar omkring 1 000–1 500 kronor i månaden för en villa i Västerbotten – beroende på uppvärmning.

Självklart får även den som bor i hyresrätt eller bostadsrätt slopad elskatt med förslaget. Också tjänsteföretag, som betalar full elskatt, får ta del av sänkningen. Detta är en åtgärd för att stötta hushållen under en akut elkris.

På sikt behöver en rad åtgärder vidtas för en stabilare elförsörjning. Regeringen behöver fatta beslut om slutförvaret av använt kärnbränsle. Satsningar behöver göras för att möjliggöra nästa generations kärnkraft. Elnätet måste byggas ut i snabbare takt.

Men här och nu behöver hushåll och företag kompenseras för de rekordhöga elpriserna.

En majoritet av EU-länderna har under hösten vidtagit åtgärder för att göra detta. Men den svenska regeringen är allt jämt passiv.

Nu har Moderaterna lagt förslaget på riksdagens bord. Om inte regeringen genomför det tänker vi agera i riksdagen för att slopa elskatten i januari och februari.