Staten är ingen garant för en likvärdig vård

Vill vi att vården i Västerbotten ska styras utifrån ett Stockholmsperspektiv.

Ingen kan väl tro att Socialstyrelsen kan lyssna in hela Sjukvårdssveriges behov.

Ingen kan väl tro att Socialstyrelsen kan lyssna in hela Sjukvårdssveriges behov.

Foto: Göran Sandgren/Region Västerbotten

Debatt2020-10-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Debatten om ett förstatligande av sjukvården kommer upp med jämna mellanrum när framtidens vård diskuteras.

Och visst, den debatten kan vara befogad.

Det finns områden som staten ansvarar för, och spelar en viktig roll inom där man inte levererar i dag. Till exempel ansvarar staten för att tillhandahålla grundutbildningar för viktiga yrkesgrupper inom vården.

Här måste staten ta ett större ansvar och se till att det finns utbildad personal.

Bristen på statlig närvaro i Västerbotten är ett stort problem. Myndigheter lokaliserar sig till huvudstaden. Därigenom hamnar också fokus på de stora städerna.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har jobbat hårt med att utlokalisera statlig verksamhet.

Ett arbete som varit mycket uppskattat av lokala politiska företrädare. Men det är ingen hemlighet att motståndet från berörda myndigheter har varit stor.

Om vi vill förstatliga sjukvården måste vi också ställa oss frågan om vi vill att vården i Västerbotten ska styras utifrån ett Stockholmsperspektiv.

Som politiker inom hälso- och sjukvården i Region Västerbotten uppskattar vi att få vara nära medborgarna och forma en vård som passar just våra förutsättningar.

För vår del innebär det att vården inte kan se likadan ut i hela Västerbotten. Det krävs speciella lösningar i olika delar av länet. Och ingen kan väl tro att Socialstyrelsen, eller någon annan myndighet kan vara tillgänglig för att lyssna in hela Sjukvårdssveriges behov. Vi måste göra olika för att det ska bli lika.

Många av dem som vill förstatliga sjukvården talar om att det rör sig om sjukhusen, och att primärvården kan drivas av kommunerna. Det fungerar kanske i Skellefteå och i Umeå. Men vilka förutsättningar skulle våra mindre kommuner få? 

På vilket sätt skulle vården bli likvärdig i vårt län?

För att kunna ge medborgarna bäst vård och omsorg är samverkan mellan olika aktörer nödvändig. Trots att det blivit bättre kan vi konstatera att det finns brister i samverkan mellan regionen och våra kommuner.

Här har vi en hemuppgift att göra. Men att blanda in en statlig myndighet kommer inte att göra det arbetet lättare.

De som är mest drivande i frågan om ett förstatligande av sjukvården är ofta desamma som låg bakom utförsäljningen av apoteken. Frågan är om de planerar för att sjukvården ska gå samma öde till mötes, och att ett förstatligande är nyckeln till att lyckas privatisera hela sjukvården.