Stärk skyddet för utsatta kvinnor

Larmrapporter vittnar om att våld i nära relationer ökar under coronakrisen.

Debatt 14 maj 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronakrisen slår hårt mot hela vårt samhälle.

Av uppenbara skäl kraftsamlar Sverige för att stärka sjukvården, stoppa smittspridningen och rädda svensk ekonomi. Men det finns ett par områden till som kräver vår uppmärksamhet.

En akut fråga som politiken måste ta ett förnyat grepp om är våld i nära relationer. Kvinnojourer och hjälporganisationer Sverige larmar om ett ökat stödbehov.

Sverige måste ta detta på stort allvar, och skyndsamt ta fram konkreta verktyg. Moderaterna lyfter nu fram fem åtgärder för att skydda den som utsätts för våld.

  Mer pengar till kvinnojourer

Kvinnojourerna spelar en avgörande roll i att förebygga våld och skydda och stötta utsatta kvinnor. M vill avsätta 200 miljoner kronor för att kvinnojourerna ska ha tillräckligt med platser och en god beredskap.

  Lättare att larma

Moderaterna vill se fler informationsinsatser för våld i nära relationer. Vi vill därtill att regeringen skyndsamt ser över möjligheten att inför nya kontaktvägar för den som utsätts för våld. Det kan exempelvis handla om att bredda möjligheten att i nödsituationer larma via sms, eller fysiska funktioner i form av kodord som nu prövas i andra länder.

  Samverkan i akuta situationer

I Västra Götalandsregionen har ett utvecklings- och samverkansprojekt mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvård prövats med stor framgång vid akuta våldshändelser i familjer. M vill att tillvägagångssättet med det operativa samarbetet utvecklas och sprids nationellt för att stärka skyddet och stödet för våldsutsatta kvinnor i hela landet.

  Skärpta straff

Samhället måste tydligare markera mot våld i nära relationer, och bättre skydda de utsatta. Moderaterna vill skärpa straffskalan för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning så att dagens nio månader till sex års fängelse, blir ett år och tio års fängelse. Bestämmelserna tar sikte på upprepade kränkningar som begås i en nära relation.

  Kontaktförbud med fotboja

I dag krävs att en gärningsman bryter mot ett kontaktförbud för att kontaktförbud med fotboja ska kunna meddelas. Det innebär en otrygghet för brottsutsatta kvinnor och riskerar medföra en omotiverad risk. Moderaterna vill att beslutet om huruvida ett kontaktförbud ska förenas med fotboja i stället ska utgå från en riskbedömning i varje enskilt fall.

Våld i hemmet är ytterst en fråga om liv och död. Vi måste göra allt i vår makt för att motverka det.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Vansinnesfärd i villaområde utanför Skellefteå: Mejade ner nio meter hög gran – med bilen full av passagerare

Vansinnesfärd i villaområde utanför Skellefteå: Mejade ner nio meter hög gran – med bilen full av passagerare

Kågebo drabbad i bedrägerihärva på nätet – lurades på 30 000 kronor

Kågebo drabbad i bedrägerihärva på nätet – lurades på 30 000 kronor

Biljakt i hög hastighet utanför Norsjö – kriminell duo jagades i flera mil • Greps i by – efter uppgifter från grannar

Biljakt i hög hastighet utanför Norsjö – kriminell duo jagades i flera mil • Greps i by – efter uppgifter från grannar

Döms till fängelse efter dödshot och skadegörelse – saboterade saker för tusentals kronor

Döms till fängelse efter dödshot och skadegörelse – saboterade saker för tusentals kronor

Arvidsjaurbo sparkade sönder ruta – döms för skadegörelse

Visa fler