Stärk forskningen i primärvården

Vi som jobbar inom vården och forskningen vill ge den bästa vården till en växande och åldrande befolkning.

Det finns för få med forskarutbildning i primärvårdens slimmade organisationer.

Det finns för få med forskarutbildning i primärvårdens slimmade organisationer.

Foto: isabell Höjman/TT

Debatt2020-12-30 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronapandemin har visat på flera områden som måste förbättras i framtidens primärvård.

Äldre och socioekonomiskt svaga grupper har drabbats oproportionerligt hårt.

Därför välkomnar vi att regeringens forskningsproposition skjuter till medel för att främja forskning i primärvården.

Under 2020 har vi sett hur primärvårdens innovationskraft släppts lös på grund av pandemin.

Initiativen har ofta kommit från sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och annan vårdpersonal. Det är tydligt att det bland primärvårdens medarbetare finns ett driv att förändra och förbättra.

Lärdomarna från pandemin och förslagen i utredningen ”God och nära vård” skapar nu ett lysande tillfälle att göra reella satsningar för att få en primärvård med starka kopplingar till forskning som kan framtidssäkra grunden för det svenska sjukvårdssystemet.

Ett stort hinder för att utöka forskningen i primärvården är att det i dag finns för få sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter med forskarutbildning i primärvårdens ofta slimmade organisationer.

Vi är övertygade om att svensk sjukvård skulle gynnas om de idéer och initiativ som finns i primärvården kan fångas upp i forskningsprojekt.

Därför är forskningspropositionens satsning i på forskarskolor så viktig, eftersom syftet är att stärka forskningen inom primärvården de kommande fyra åren.

Men det är minst lika viktigt att skapa möjligheter för vårdens anställda i Västerbotten att forska.

Nu behöver politikerna i Region Västerbotten göra två saker:

- Ge hälso- och sjukvården ett tydligt kunskapsuppdrag för att forskning, förbättringsarbete och lärande ska bli en naturlig del av sjukvårdens vardag, 

- Inrätta fler tjänster som innefattar forskning för anställda i primärvården. 

Vi som jobbar inom vården och forskningen vill ge den bästa vården till en växande och åldrande befolkning.

Ge oss förutsättningarna och bygg system för att stärka forskningen i primärvården i dag så vi kan ge en god och nära vård i framtiden.