Stärk feminismen och solidariteten

I över hundra år har 8 mars varit en dag för feministisk kamp och solidaritet.

”Vi behöver fortsätta att kämpa för att utveckla jämställdheten.”

”Vi behöver fortsätta att kämpa för att utveckla jämställdheten.”

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2023-03-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tidigt handlade det om kvinnors krav på rösträtt, socialism och fred. Rösträtten är erövrad i många länder, i Sverige sedan mer än 100 år. Socialismen är ännu en vision. Freden likaså. Nu upprörs vi extra över att det är krig i Europa igen efter Rysslands fruktansvärda angrepp på Ukraina. Internationella kvinnodagen är helgdag både i Ukraina och Ryssland. Det borde som minimum innebära vapenstillestånd.

Vi upprörs också över att utvecklingen i Afghanistan är bruten sedan talibanerna övertog makten hösten 2021 och kvinnorna förlorar sina nyvunna rättigheter. Vi upprörs över att den unga Jina (Mahsa) Amini dödades av iransk polis för att hon ansetts bryta mot landets regler för kvinnors klädsel. Modiga demonstranter agerar för förändring av den könsapartheid som råder.

I Sverige lever vi i relativ jämställdhet. Men vi får inte ta våra vunna segrar för givna. Tvärtom, eftersom de utmanas på flera fronter, där också angrepp mot homosexuella och transpersoner förskräcker. I senaste valet stärktes trenden med allt större skillnader mellan hur kvinnor och män röstar. Skillnader som bland annat handlar om hur frågor om vård och omsorg värderas. 

Ungdomsbarometern 2022 rapporterar att 20 procent av killarna anser att jämställdheten gått för långt. I en studie inom EU visar liknande tendenser. I områden med hög arbetslöshet uppfattar en större andel av unga män i jämförelse med äldre män att framstegen för kvinnors rättigheter hotar männen.

Nyligen inleddes ett program i SVT med frågan om Metoo lett till förvirring och en mansroll i kris. Frågan är märklig, eftersom Metoo tydligt visade på att det finns allvarliga problem med machoidealen. Något som flera forskningsrapporter lyft långt tidigare, och som ett projekt av Roks och Örebro universitet nyligen visade på som ett allt större problem.

Vi behöver fortsätta att kämpa för att utveckla jämställdheten. Det största hindret världen över är mäns våld mot kvinnor, kallat världens längsta krig. Mäns våld mot kvinnor utövas ofta i hemmen och drabbar också barnen. Pojkar som ser pappa slå lär sig att våld ger makt och de riskerar att själva använda våld som maktmedel också mot andra män. Det underlättar i sin tur rekryteringen till de kriminella gängen.

Den internationella kvinnodagen manar oss, kvinnor, män, ja alla, till att mobilisera vår vrede mot allt våld och förtryck. Vår motkraft är feminism och solidaritet den dagen liksom alla andra dagar.