Stärk arbetet mot psykisk ohälsa inom äldreomsorgen

Vi kan konstatera att det fanns ett brett stöd för Kristdemokraternas motion om kuratorer inom äldreomsorgen som behandlades i Skellefteås senaste fullmäktigemöte. Samtliga oppositionspartier stöttar motionen. Men den styrande majoriteten (S) och (V) motsätter sig.

Debatt 17 maj 2023 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att ge en bild av hur stor problematik det finns med psykisk ohälsa och behovet av stöd och stöttning. Så är det bland äldre ungefär 350 000 som lider av psykisk ohälsa. Depression och ångesttillstånd är mer förekommande bland äldre än demens, men trots detta är det otroligt svårt för äldre att få hjälp med sin psykiska ohälsa. Andelen äldre som lider av depression är så pass omfattande att det bedöms vara ett folkhälsoproblem. 

Symptomen på psykisk ohälsa är svårare att upptäcka när de uppkommer sent i livet, eftersom de kriterier som finns för att diagnosticera psykisk sjukdom inte är anpassade for äldre personer. Ofta tolkar både äldre och läkare nedstämdhet och känsla av tomhet som en naturlig del av åldrande. 

När någon insjuknar i depression och inte får hjälp resulterar det i att depressionen fördjupas och risken för suicid ökar. Varje år begår cirka 400 personer över 65 år suicid, vilket totalt motsvarar en fjärdedel av alla suicider som begås i Sverige. Den dominerande orsaken till detta är just depression. Många äldre har ett behov av att få tala om existentiella frågor, men också om tidigare händelser i livet och den ökade sårbarheten som kommer med åldern. 

Samtalsstöd för de som bor på äldreboende kan därför vara ett verktyg for att återfinna meningen med livet, känna minskad oro och acceptans med tillvaron. Men ett samtalsstöd ska inte bara finnas för de som bor på ett vård- och omsorgsboende, utan även erbjudas de som idag har hemtjänst. För oss Kristdemokrater är det här en viktig fråga vi värdesätter den psykiska hälsan oavsett ålder.

Motargumentet från majoriteten för att inte ge stöd till detta förslag är att det är Regionens ansvar. Men vi Kristdemokrater menar att det inte rör sig om regional vård, det rör sig om viktiga preventiva åtgärder och stöttande samtal. För att i förlängningen undvika att den psykiska ohälsan för individen, skall bli så omfattande att regional vård blir nödvändig. Vi värdesätter våra äldre och har lagt detta förslag för att bidra till att stävja den psykiska ohälsan.

Den styrande majoriteten ville inte ens utreda detta förslag.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa