Städer som Skellefteå måste ta ett större miljöansvar

”En avgiftsfri och kraftigt utbyggd kollektivtrafik minskar privatbilismen. Folk som verkligen behöver bilen slipper köer samtidigt som luftkvaliteten och folkhälsan förbättras.”
”En avgiftsfri och kraftigt utbyggd kollektivtrafik minskar privatbilismen. Folk som verkligen behöver bilen slipper köer samtidigt som luftkvaliteten och folkhälsan förbättras.”

Det miljö- och klimatprogram som Skellefteås kommunfullmäktige förväntas anta inom kort är i många avseenden en ambitiös text med ett helhetsgrepp som tar tag i vår tids stora frågor och placerar dem där de hör hemma; i den konkreta verkligheten. För att bli vägledande för kommunens klimatarbete krävs dock en del preciseringar.

Debatt 5 januari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vet till exempel av erfarenhet att icke mätbara mål tappar avsevärt i betydelse när det väl gäller. Den konservativa regeringen visar detta med stor tydlighet. De överger de klimatpolitiska målen, samtidigt som de slutar att mäta utsläppen av växthusgaser. Ett ovärdigt sätt att smita ifrån sitt ansvar.

Det är när regeringsmakter sviker sitt åtagande som Skellefteå, tillsammans med andra städer runt om i världen, behöver ta ett större ansvar. Den lokala klimatrörelsen har sedan en tid tillbaka just hävdat att systematiska mätmetoder av koldioxidutsläpp är en viktig pusselbit för en snabb omställning. Se där vikten av att lyssna på civilsamhällets lokala engagemang.

Alla verksamheter måste underordnas de krav på utsläppsminskningar som gör att Skellefteå lever upp till Parisavtalet. Politiker, tjänstemän och kommunala bolag måste veta vilka mål de har att arbeta efter, och medborgarna måste få insyn i hur arbetet fortgår. En snabb titt på klimatkollen.se visar att det krävs ett helt annat tempo i klimatarbetet än vad som hittills åstadkommits.

Det lokala transportsystemet måste förändras för att få ihop den ekologiska ekvationen. En avgiftsfri och kraftigt utbyggd kollektivtrafik minskar privatbilismen. Folk som verkligen behöver bilen slipper köer samtidigt som luftkvaliteten och folkhälsan förbättras. De med sämst ekonomi gynnas. Alltså en reform som inte bara värnar vår planets ekologiska gränser utan också bidrar till ökad jämlikhet och sammanhållning.

En annan av kommunens stora utsläppskällor, Skellefteå Airport, kan inte heller fredas från utsläppskraven. En kommunal verksamhet som direkt motarbetar de egna klimatpolitiska målen måste helt enkelt få nya direktiv.

Utöver detta måste kommunen bland annat ge Skellefteå Kraft klara direktiv att gå över till naturnära skogsbruk, inrätta fler områden där skogen skyddas från kalhyggen, med mera.

Tidöpartiernas svar på den utmaning vi står inför är en blandning av populism, individualism och marknadslösningar. Det håller inte. Det är med kommunens ekonomiska muskler och den kollektiva demokratins ideal som en rättvis och snabb omställning kan ske. Det är med andra ord via den röda ideologin som den gröna politiken formeras.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa