Stabiliteten borta om Malås politiker avstår beslut

Om politiker inte vågar bifalla motioner innan budgetprocessen har startat, befinner sig Malå kommun i stora stabilitetsproblem. Det innebär att politiker måste avstå beslut 2024 för att de inte vet hur framtiden ser ut? Då är stabiliteten borta?

”Kommunal har tillsammans med Socialdemokraterna drivit fram en motion angående kostnaden för att ta bort delade turer. Det var billigare än vi trodde.”

”Kommunal har tillsammans med Socialdemokraterna drivit fram en motion angående kostnaden för att ta bort delade turer. Det var billigare än vi trodde.”

Foto: Lennart Enkvist

Debatt2024-03-25 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunal som vill påverka utomparlamentariskt är helt beroende av utredningarna som följer i en motion. Det händer att motionssvaret kommer under sämre tider. Men utredningarna finns kvar latent för evigt. Då är det lätt att väcka en fråga till liv.

Vi kan ta några exemel:

1 Kommunal Nord har haft interna samtal om att driva 6 timmars arbetsdag. När vi tittar på motionssvaret ifrån 2017 såg vi direkt varför frågan begravdes. Samtidigt svårigheten för oss att väcka den till liv under 2023. Vi är prismedvetna trots vår partiskhet. Utredningen med prislappen finns kvar till framtiden.

2 Kommunal har tillsammans med Socialdemokraterna drivit fram en motion angående kostnaden för att ta bort delade turer. Det var billigare än vi trodde. Det är fullt möjligt att genomföra inom en nära framtid. Utredningen med prislappen finns kvar.

3 Lennart Gustavsson (V) med flera lämnade in en motion till fullmäktige angående arbetskläder till förskolepersonalen. Den lämnades in precis innan valet, vilket fullmäktige några månader senare avslog. Motivering löd: Fullmäktige ville göra en översyn på hela personalstyrkan. För att ge kläder till alla yrkesgrupper som var i behov av arbetskläder. Den utredning med prislapp jobbar vi med nu.

4 Översyn av arbetskläder motiverade Socialdemokraterna till en skrivelse angående arbetsskor till personalen inom äldreomsorgen. Kommunal tycker att det är en seriös politik att avstå budgetförslag innan utredningen är klar. Arbetsskor till personalen i äldreomsorgen ligger på 170 000 kronor av en budgetstorlek på närmare 230 miljoner kr. Det bör politiker våga besluta om innan budgeten är lagd.

Vi ser att förutsättningarna är bättre nu. Det blev tydligt när vi pratade med andra fackförbund, Socialdemokraterna och Röd Vänster. Vi hoppas på fler träffar så länge det för våra frågor framåt. Träffar med andra politiska konstellationer utesluts ej.

Kommunal säger att översynen är färdig. Nu är kommunens två största yrkesgrupperna utredda. Prislapp till budget finns, teknikaliteterna i motionerna är borta. De enda som saknas är budgetförslag. Personalen i Malå behöver arbetskläder och skor.