Språket är nyckeln till det svenska samhället

Maria Bernsson, vice gruppledare, Centerpartiet Skellefteå
Maria Bernsson, vice gruppledare, Centerpartiet Skellefteå

Skellefteå har en vision att bli fler, många fler. Vi har en unik situation i Skellefteå med en samhällsomvandling och tillväxt som kommer skapa tusentals arbetstillfällen.

Debatt 26 juni 2022 22:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kompetensförsörjning är något som Centerpartiet sätter högt på agendan. Vi behöver ta tillvara varje arbetssökande person i kommunen och dessutom välkomna arbetssökande från södra Sverige och från andra länder. 

Därför är integration något vi behöver satsa mer på inom både kommunal och privat sektor.

Centerpartiet vill staka ut en hoppfull väg framåt. När familjer flyttar hit från andra länder blir de ofta utan sina egna familjenätverk. 

De kan få ett gott stöd med föräldraskap och barn genom familjecentraler. Det är en samlokalisering av mödravård/barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. 

Centerpartiet i Skellefteå vill se familjecentraler vid varje hälsocentral i kommunen. 

Skolan har den allra viktigaste rollen för de nyanlända barnen och ungdomarna. Språket är nyckeln till det svenska samhället. Centerpartiet anser att mer av de pengar som kommunen får för mottagandet av nyanlända ska gå till skolan. 

Det behövs särskilda insatser för de elever som förlorat mycket tid i skolan under flykt. Därför behöver specialpedagogiskt stöd byggas ut på alla skolor i Skellefteå så att kvalificerat stöd kan ges oavsett var man bor i kommunen. 

Ungas psykiska hälsa behöver främjas. Centerpartiet vill även korta köerna till BUP i Skellefteå och öka och förbättra samarbetet mellan skola, socialtjänst och hälsocentraler. 

Centerpartiet vill också utveckla jämställdhetsarbetet. Fler kvinnor ska klara studier i SFI, svenska för invandrare, och komma i sysselsättning. 

Möjligheter att lära sig ett yrke samtidigt som man pluggar svenska behövs. Centerpartiet vill också se fler utlandsfödda bland kommunens personal, där flerspråkighet och kulturell mångfald välkomnas.

Civilsamhället spelar en otroligt viktig roll för att hjälpa flyktingar att ta del av olika delar i samhället. Även kulturen har en viktig roll för ett mer integrerat samhälle. 

Ökad gemenskap ger ett tryggare och trivsammare samhälle. 

I den reviderade utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 finns en klar linje om ett inkluderande, medskapande och mångkulturellt samhälle. 

Likvärdighet i utbildning och ett livslångt lärande blir avgörande för att klara kompetensförsörjningen i kommunen. Tillsammans skapar vi den framtid vi vill ha. 

För Skellefteås bästa.

Maria Bernsson, vice gruppledare, Centerpartiet Skellefteå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa