Som inlandsbo är man härdad av ointresset

Först när Skellefteå kört om Umeå kommer Region Västerbotten att vakna!

Debatt 16 maj 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För två år sedan skrev vi, Centerpartiets Maria Kristoffersson och Carina Sundbom, en debattartikel med just den här rubriken. Nu, två år senare så finns problemen fortfarande kvar. 

Vi blir provocerade av den ovilja vi upplever, att Region Västerbotten inte släpper fokus på Umeå. Regionen måste nu lägga fokus, resurser och intresse på Skellefteå! Och det är bråttom!

När Centerpartiet lyfter frågan om hur primärvården ska byggas ut i Skellefteå, då de förväntas en befolkningsökning med ca 14 000 människor, så blir svaret att regionen avvaktar. 

Majoriteten menar att de inte kan veta vid vilken vårdcentral de blivande Skellefteåborna kommer att lista sig och därför inte kan påbörja någon planering av utbyggd primärvård.

Vi tycker det är fel sätt att möta den utveckling och den befolkningstillväxt som väntas. Det måste till en bättre framförhållning, planering och påbörja planer för nya hälsocentraler.

Som inlandsbo är man härdad av ointresse från majoriteten i regionen för den spännande utveckling vi ser i våra kommuner, främst i fjälldalarna. Den är okänd för många, andra känner till Hemavan men sällan andra fjällorters utveckling.

Vår uppmaning till länets övriga regionpolitiker är att släppa taget om Umeå som guldägg i länet och inse att kraften att driva länet framåt finns i hela Västerbotten. 

Rikta nu blicken mot inlandet men främst mot Skellefteå och ställa er frågan: - Hur stimulerar vi och tar tillvara den utveckling som nu sker så att den gagnar hela norra Sverige? 

Och hur prioriterar vi de offentliga pengarna utifrån det?

För Västerbottens bästa.

Maria Kristoffersson, Vilhelmina (C), vice ordförande i Beredningen folkhälsa och demokrati.

Carina Sundbom, Skellefteå (C) ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa