Solenergi hade kunnat producera tio procent av elen

Om Sverige fick liknande villkor som Danmark och Nederländerna skulle ytterligare 70 miljarder kronor satsas på solel.

Med solceller på tak och fasader kan förnybar energi produceras där elen används, skriver bland andra Anna Kinberg Batra, ordförande i Svensk solenergi.

Med solceller på tak och fasader kan förnybar energi produceras där elen används, skriver bland andra Anna Kinberg Batra, ordförande i Svensk solenergi.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-09-19 14:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Solenergin står för en procent av den svenska elproduktionen.

Vi ligger därmed rejält efter andra länder med ungefär samma solinstrålning.

Nu behöver reglerna ändras så att storskalig utbyggnad av solenergi kan ta fart.

Klimatomställningen kommer att kräva storskalig elektrifiering.

Sverige behöver all fossilfri el vi kan producera. Ju mer förnybar sådan desto bättre.

Sverige har över åtta miljoner byggnader – 330 000 av dem finns i Västerbotten – och över 400 miljoner kvadratmeter takyta som kan användas till elproduktion. Då har vi knappt börjat använda fasaderna alls.

Med solceller på tak och fasader kan förnybar energi produceras där elen används, och därmed hjälpa till att avlasta de hårt belastade elnäten. Större solparker kan ge nytt liv till mark från nedlagda industrier och gruvor, eller kombineras med till exempel betesmark.

Solenergi har potential att producera minst tio procent av den svenska elen :en står i dag står den för bara en. Det kan jämföras med tre procent i Danmark, fem i Nederländerna och närmare tio i Tyskland.

Med teknikutvecklingen inom batterier, vätgas och bränsleceller öppnas nya möjligheter till lagring och hantering av solljusets variationer.

Om Sverige fick liknande villkor som Danmark och Nederländerna skulle ytterligare 70 miljarder kronor satsas på solel i Sverige, visar en rapport som Svensk Solenergi varit med om att ta fram. I stället gör svenska regler och skatter det svårare och dyrare att investera här.

Nu behöver vi börja använda den potential som solenergin ger oss, där tre enkla steg kan tas redan nu.

Både lokala initiativ, näringsliv och politik här i Västerbotten och på riksnivå kan göra skillnad.

- Avskaffa straffskatten på större solinvesteringar

Den 1 juli 2021 höjdes gränsen för skatt på egenanvänd el. Men skatten ligger kvar på anläggningar som är större än ungefär fyra ladugårdstak.

- Utnyttja EU-reglernas möjlighet till undantag från energibeskattning

I dag använder Sverige bara undantaget för vissa branscher. Men även fastigheter inom exempelvis handel, logistik och tjänstesektorn skulle kunna bidra stort till klimatomställningen.

- Möjliggör maximal lokal användning av solenergi

Slopa kravet på nätkoncession för överföring av el mellan en fastighetsägares intilliggande fastigheter. Här finns redan direktiv från EU om så kallade energigemenskaper, som Sverige bör implementera snarast.

Sverige står mitt i en coronakris, en ekonomisk kris, en klimatkris och en elkris. På vägen ur dem har vi vår stora chans att ställa om till bättre hållbarhet. Då har vi inte råd att avstå från solenergin.