Solenergi är ett sätt att pressa elpriserna

För att underlätta byggandet av solenergi lägger Centerpartiet här fram fyra förslag för att få fart på utvecklingen.

Centerpartiet i Skellefteå vill släppa lös solenergin.

Centerpartiet i Skellefteå vill släppa lös solenergin.

Foto: SÖREN ANDERSSON / TT

Debatt2023-07-24 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige behöver mer el och ju snabbare desto bättre. Näringslivet skriker efter ökad produktion och lägre elpriser. Vi behöver agera fort, företagen behöver rätt förutsättningar för att kunna konkurrera om de gröna jobben när världen nu ställer om. Det är därför enigheten inom näringslivet om vikten av de svenska klimatmålen till 2030 är så total. Solel kan komma på plats snabbast av alla kraftslag och kan göra stor nytta. Även i norra Sverige byggs ny storskalig solenergi.

Solen producerar på dagen när elbehovet är större. Den har dessutom en näst intill omvänd profil mot vindkraften på så sätt att när det blåser lite lyser ofta solen och vice versa. Den låter också vattenkraften spara vatten i sina magasin för senare användning. Slutligen producerar solkraften mest under sommaren då kärnkraften som regel ligger nere för revision, vilket gör solen till ett gott komplement i nuvarande energisystem.

Solenergin byggs på marknadsmässiga villkor, men stoppas många gånger av gamla regler och stelbent lagstiftning. Centerpartiet lägger här fram förslag för en snabbare utbyggd solenergi:

  1. Ta bort solskatten, den skatt som gör att även om elen produceras för eget bruk blir den skattepliktig om anläggningen är lite större eller ihopkopplad med andra i ett bostadsområde.
  2. Låt de som vill gå samman och investera i solenergi ihop i sol-pooler. Idag riskerar så kallade energigemenskaper att både få extra beskattning trots att man producerar egen el till bra pris och solskatt eftersom anläggningarna kan sitta ihop med varandra. Alla tak är inte lämpade för egen elproduktion, därför behövs möjligheter för fler att köpa andelar.
  3. Uppmuntra kommuner att inventera både offentliga tak och ytor samt andra öppna områden inom kommunen där solenergi kan vara lämpligt. Gärna tillsammans med befintlig vindkraft i så kallade hybridparker, vilket gör att elproduktionen blir stabilare och befintliga elledningar kan användas.
  4. Ge länsstyrelserna resurser att snabbt fatta beslut om de parker som ligger på deras bord. De skulle i princip omgående kunna ge värdefulla bidrag där det behövs ny elförsörjning.

Vi vet att alla kraftslag behövs och vi har många förslag för övriga kraftslag. Här har vi fokuserat på solenergin. Med dessa förslag ser vi goda förutsättningar att solen kan växa snabbt och pressa elpriserna. Det finns all anledning att som Centerpartiet vill göra – släppa lös solenergin.