Vässa socialtjänsten – för färre unga lagöverträdare

Under de senaste veckorna har det blossat upp en debatt kring gängkriminalitet och socialtjänstens arbete för att förhindra att unga dras in i allvarlig brottslighet.

Debatt 28 juni 2022 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här i norra Sverige har vi varit relativt förskonade vad gäller denna typ av brottslighet i förhållande till de mellersta och södra delarna av landet men både BRÅ och polisen nationellt ser att kriminella gäng börjat söka sig norrut. 

En anledning är att konkurrensen om platser leder till högre konfliktnivåer samt till att nätverk i storstäderna expanderar och utlokaliserar verksamheter till andra platser i Sverige. 

I takt med att övre Norrland genomgår en samhällsomvandling med stora industrisatsningar kommer vi att se en ökad befolkningsmängd. 

Många kommer att flytta hit och med det kommer trycket på välfärdens insatser att öka. Därför behöver vi arbeta mer förebyggande i vår region och inte inta en naiv inställning till gängkriminaliteten.

För Liberalerna är det viktigt att vi har fler poliser men också att socialtjänsten måste vässas och utbildningen av socionomer förändras i denna angelägna fråga. 

Liberalerna har därför nyligen presenterat sex nya förslag för att förbättra socialtjänstens möjligheter att förhindra att unga dras in i allvarlig brottslighet och dessa är: 

Gör ungdomskriminalitet till ett obligatoriskt ämne på socionom­utbildningen. Det är helt nödvändigt om morgondagens socionomer ska kunna leva upp till samhällets förväntningar på socialtjänsten. 

Specialiseringar finns inom många andra yrken såsom exempelvis hälso- och sjukvården, där både läkare och sjuksköterskor läser vidare på olika specialistutbildningar. 

På sikt bör socionomutbildningen riktad mot barn och unga förlängas till en 4,5–5-årig specialistutbildning och därmed följa våra nordiska grannländer Norge, Finland och Island.

Sverige ligger i framkant när det gäller medicinsk forskning. Däremot så är forskning om socialtjänstens behandlingsmetoder relativt obetydlig, trots kriminalitetens stora samhällspåverkan.

När socialtjänsten beslutar att omhänderta ett barn innebär det att socialtjänsten bedömt att den unge riskerar att skadas, av sig själv eller av sin omgivning. Lagstiftningen är inte anpassad till att bedöma hur farlig ungdomen är för andra i sin omgivning. 

Vi vill därför ändra LVU (lagen om vård av unga) för att göra det möjligt att omhänderta unga som utgör en allvarlig fara för sin omgivning.

Ungdomar som begår synnerligen allvarliga våldsbrott måste kunna dömas till längre slutenvård än de fyra år som är maxtak i dag. 

Socialsekreterare bör samlokaliseras på alla lokala polisstationer i landet för att socialtjänsten ska komma in tidigare i de ärenden som berör unga lagöverträdare.

Vi har nu haft åtta år med social­demokratiska regeringar, utan reella socialpolitiska reformer. 

Många unga, både brottsoffer och de som sugits in i kriminella gäng, har under tiden berövats sin frihet. Hårdare tag, strängare straff och en del annat har vi hört och kan allt om – och det är viktigt.

Men förutom en järnhand behövs också en lovikkavante. Det förebyggande arbetet, de tidigare insatserna och en förbättrad socionomutbildning är just en sådan vante.

Nu måste det ske en snabb förändring om inte fler ska förlora sin frihet och sin framtid.

Hans-Peter Carlson, riksdagskandidat Liberalerna Västerbotten

Hanna Lundin Jernberg, socionom, vice ordförande individ- och familjenämnden, (L), Umeå kommun

Maria Lundqvist Brömster, socionom, Gruppledare regionfullmäktige Västerbotten (L)


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Ungdomsvård är bättre än fler poliser

Ungdomsvård är bättre än fler poliser

Pojken utreddes för kränkande behandling – ska ha smiskat elev på rumpan • Har en ”intellektuell funktionsnedsättning”

Pojken utreddes för kränkande behandling – ska ha smiskat elev på rumpan • Har en ”intellektuell funktionsnedsättning”

Debatt: "Områden där Vänsterpartiet gör skillnad, där vi sticker ut"

"Områden där Vänsterpartiet gör skillnad, där vi sticker ut"

Ny undersökning: Det här är Norranläsarnas viktigaste valfrågor • Överlägsna vinnaren • Oväntade bubblaren

Ny undersökning: Det här är Norranläsarnas viktigaste valfrågor • Överlägsna vinnaren • Oväntade bubblaren

Johan Pehrson på besök i Skellefteå i dag – tror det ska lyfta L • Löftet som ska gynna Skellefteå • "Inte så att vi älskar kärnkraft"

Johan Pehrson på besök i Skellefteå i dag – tror det ska lyfta L • Löftet som ska gynna Skellefteå • "Inte så att vi älskar kärnkraft"
Visa fler