Ett Västerbotten för vanligt folk

I september är det återigen dags för alla oss att nyttja vår demokratiska rätt att påverka hur vårt land, vår region och hur våra kommuner ska styras.

"Det här är vårt partidistrikts vallöften", skriver Isak From (S), ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten.

"Det här är vårt partidistrikts vallöften", skriver Isak From (S), ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten.

Foto: Lennart Enkvist

Debatt2022-05-01 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med start den 1 maj och fram till valdagen den 11 september kommer vi socialdemokrater i Västerbotten outtröttligt arbeta för en valseger för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. 

När de högerkonservativa vill sänka skatten och privatisera, vill vi se ett mer jämlikt samhälle och stärka tryggheten för vanligt folk i Västerbotten. Vi har denna valrörelse tre huvudprioriteringar som vi söker medborgarnas förtroende att driva de kommande fyra åren.

Kontakt med vården inom 5 minuter

Många i Västerbotten upplever att vården är svår att nå och idag kan telefontiderna vara slut även om man ringer sin vårdcentral eller sjukstuga direkt efter öppning. 

Det är oacceptabelt. Därför ska vi se till att man ska kunna få kontakt med vården inom 5 minuter och man ska alltid veta vad nästa steg är i sin vårdprocess. 

Vi vill utveckla 1177 och se till att regionen är en attraktiv arbetsgivare som fler vill arbeta hos för att förbättra tillgängligheten och ha köfri vård i Västerbotten.

Ett län för barn och unga

I Västerbotten ska alla barn och unga ha rätt till en meningsfull fritid och trygga uppväxtvillkor. Västerbotten ska vara en plats där unga vill och får förutsättningar att stanna kvar genom bostäder och jobb. För den som mår dåligt ska stöd och hjälp snabbt kunna ges. 

Alla barn och unga ska få växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och drömmar, oavsett bakgrund och familjens ekonomi.

Ett Västerbotten för vanligt folk

Västerbotten växer med den gröna industriomställningen som motor. För att föra utvecklingen framåt behövs fler som arbetar inom välfärden och industrierna. Det ska vara möjligt för fler att bo och leva i hela Västerbotten. 

Post, betaltjänster, transporter, kollektivtrafik och infrastruktur ska fungera i hela länet och folkhögskolorna ska stärkas. När Västerbotten växer får det aldrig göras på bekostnad av arbetstagarnas trygghet. Vi ska skapa och främja schyssta arbetsvillkor för alla arbetstagare. Genom framtidens jobb, hållbara transporter och kommunikationer skapar vi ett Västerbotten för vanligt folk.

Vi vill med dessa tre prioriteringar fortsatt arbeta för ett jämlikt och hållbart Västerbotten där vi säkerställer den demokratiska kontrollen över välfärden.

Isak From (S), ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten

Anna-Lena Danielsson (S), vice ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten