Socialdemokraterna slarvade bort över 100 miljarder

Socialdemokraterna betalade felaktigt ut 100–150 miljarder kronor under sina åtta år i regeringsställning enligt Ekonomistyrningsverket (2023) och SOU (2019:59).

”Socialdemokraternas slapphänthet har låtit den grova kriminaliteten växa sig fast och slå rot även i socialförsäkringssystemet. Det är en djup orättvisa att dessa stölder fått växa sig så omfattande på hederliga och utsattas bekostnad.”

”Socialdemokraternas slapphänthet har låtit den grova kriminaliteten växa sig fast och slå rot även i socialförsäkringssystemet. Det är en djup orättvisa att dessa stölder fått växa sig så omfattande på hederliga och utsattas bekostnad.”

Foto: Ali Lorestani/TT

Debatt2023-08-07 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Över 100 miljarder kronor som kunde gått till barnfamiljer som kämpar för att få ekonomin att gå ihop eller människor som slitit ett helt arbetsliv. Pengar som hade behövts till att stärka skolan och sjukvården. Cirka 15-18 miljarder kronor beräknas betalas ut felaktigt varje år. Därför inrättar nu regeringen Utbetalningsmyndigheten som ett steg i att stärka arbetet mot fusk och bidragsbrott.

Polisen och Riksrevisionen har i flera år slagit larm om problematiken. Därför föreslog vi moderater också en snabbutredning av just en utbetalningsmyndighet redan för åtta år sedan. Likväl underlät den förra socialdemokratiska regeringen att agera. Socialdemokraternas slapphänthet har låtit den grova kriminaliteten växa sig fast och slå rot även i socialförsäkringssystemet. Det är en djup orättvisa att dessa stölder fått växa sig så omfattande på hederliga och utsattas bekostnad.

Den organiserade brottsligheten som utnyttjar systemen är ett av de allvarligaste hoten mot vår välfärd. Det är av högsta vikt att vi hushåller med våra gemensamma skattemedel och att de inte används till att göda organiserad brottslighet. Trots detta betalas alltså 18 miljarder konor ut felaktigt, varje år. Det motsvarar ungefär 26 000 lärare och uppgår till mer än vad hela rättsväsendet med domstolar, polis, åklagare och Säpo spenderar tillsammans under ett kvartal. Därför är det tydligt att statens förmåga att bekämpa välfärdsbrott behöver stärkas och Utbetalningsmyndigheten är ett steg i rätt riktning.

Utbetalningsmyndigheten kommer att ha två uppgifter. Myndigheten kommer dels att granska statens utbetalningar för att motverka fusk och brottslighet i systemen. Dessutom kommer den att administrera utbetalningarna åt ett flertal myndigheter. På så sätt får staten åter kontroll över utbetalningar som sker och kan säkerställa bland annat att utflyttade inte fortsatt får bidrag, men även att människor inte fuskar sig till både arbetslöshetskassa och sjukpenning samtidigt. Chockerande nog är kontrollen över detta idag bristande, vilket såväl Riksrevisionen som Ekonomistyrningsverket de senaste åren kritiserat. Dessa enkla förändringar beräknas kunna så mycket som halvera de felaktiga utbetalningarna. Därutöver skärper vi även bidragsbrottslagen så att den även omfattar företag. Inför en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen så att myndigheter får dela information med varandra samt förbättrar folkbokföringen genom en nationell folkräkning.

Det är av högsta vikt att vi värnar skattebetalarnas pengar och upprätthåller förtroendet för vårt välfärdssystem. Inflationen slår hårt mot hushåll och företag och Regeringen har gjort stora satsningar för att stötta de som har det allra tuffast. Det är viktigt att pengarna går just till de som behöver dem och inte till kriminella. Nu tar regeringen ett steg i rätt riktning.