Socialdemokraterna delar åsikt med företagare

”Kommunen och branscherna måste fortsätta attrahera ungdomar till yrkesprogrammen. Möjligheter finns redan att hitta samarbeten.”
”Kommunen och branscherna måste fortsätta attrahera ungdomar till yrkesprogrammen. Möjligheter finns redan att hitta samarbeten.”

De förbättringsområden som företagare i Skellefteå pekar ut i Svenskt Näringslivs enkät 2023 sammanfaller med det vi socialdemokrater gick till val på eller redan jobbar med.

Debatt 21 juni 2023 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bättre vägar och fler bostäder ingick bägge i våra vallöften. Kommunalråden för kontinuerliga samtal med Trafikverket kring E4, Norrbotniabanan och mindre vägar. Bostadsbyggandet är en förutsättning för kompetensförsörjningen och nu måste Skebo kliva in när privata inte mäktar med sina planerade projekt.

Bättre dialog och förståelse välkomnas av Socialdemokraterna. Näringslivskontorets morgonmöten och kommunalrådens näringslivsluncher är exempel på befintliga dialoger. Dessutom välkomnar våra nämndsordföranden dialoginbjudningar från såväl företag som föreningar.

Mer samarbete skola/företag och fler som går yrkesutbildningar – Ja! Kommunen och branscherna måste fortsätta attrahera ungdomar till yrkesprogrammen. Möjligheter finns redan att hitta samarbeten. Bara det är i linje med läroplan och inte innebär orimlig arbetsbelastning för lärarna.

Enklare upphandlingar, kortare handläggningstider och mer byggbar mark – Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill förenkla för företagare med ”en väg in”. Handläggningstider har också förbättrats men antalet ärenden har också ökat radikalt. Majoriteten har sett till att fler upphandlingar delas upp så att små lokala företag ska kunna lägga anbud. Och kommunen köper hela tiden in ny mark att exploatera allt eftersom den befintliga bebyggs.

Minskad brottslighet och ökad trygghet – En av de punkter där företagarna tyckte att det blivit bättre i Skellefteå. Brottsligheten på arbetsmarknaden behöver stävjas. Oseriösa företag får inte konkurrera ut lokala seriösa. Därför har vi krävt att Arbetsmiljöverket ska etablera sig i Skellefteå och vill att kommunen inte ska tillåta underleverantörer i fler än två led.

Upphandla fler verksamheter - Oense måste man ju också få vara ibland. Vi värnar samarbetet med lokala företag, men drar också en tydlig gräns. Vi motsätter oss att vinstjakt och marknadskrafter får mer spelutrymme inom välfärden.

Svenskt Näringsliv, som ligger bakom enkäten, vill sprida borgerlig propaganda. Man är en motpart till både arbetarrörelsen och den fördelningspolitik med stark välfärd som Socialdemokraterna förespråkar. Så att inte komma högst på deras ranking är hanterbart. Särskilt då vi kan kroka arm med företagen lokalt på 11 av 12 punkter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa