Socialchefer i Västerbotten alarmerar

Situationen med stängda vårdplatser på Norrlands universitetssjukhus i Umeå är ohållbar. Nödvändiga vårdplatser är på grund av personalbrist stängda och patienter behöver hela tiden flyttas om. Omflyttningar som utgör en risk för den sjuke patienten.

-"När patienten är utskriven blir det kommunens ansvar att göra det bästa möjliga av en ibland näst intill omöjlig situation", skriver Socialchefer i Västerbotten.

-"När patienten är utskriven blir det kommunens ansvar att göra det bästa möjliga av en ibland näst intill omöjlig situation", skriver Socialchefer i Västerbotten.

Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT

Debatt2022-08-29 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi får veta att patienterna inte hinner vårdas färdigt utan skrivs ut för tidigt. Att situationen bidrar till att de friskaste patienterna varje eftermiddag och kväll behöver skrivas ut för att vårdpersonalen ska kunna ta emot sjukare patienter som kommer in på akuten under natten. 

De läkare som berättar säger att de skäms och tycker detta är pinsamt. Vi med ansvar för att bristerna kompenseras av att kommunen förstår både dem och deras chefer, som är ansvariga för planeringen.

Kommunerna i Västerbotten har likt regionen mycket stora bemanningsutmaningar.

Här talar vi inte om utbildade vikarier, eller bemanning av personal med erfarenhet, utan här talar vi om svårigheterna att överhuvudtaget kunna bemanna. Bemanna tryggt och säkert på varje arbetspass, på varje schema-rad, sju dagar i veckan dygnets alla timmar, för varje enskild omsorgstagare och patient. 

Att bemanna tryggt och säkert under sommarperioden 2022, har likt regionen varit mycket svårt och en extremt tuff utmaning för länets kommuner. Här delar kommunerna verklighet med regionen. Men, det finns en viktig skillnad. 

Här på ”hemmasjukhuset”, kommunens hälso- och sjukvård, både i hemmet och på boende saknas helt möjligheter att stänga platser med hänvisning till personalbrist. Kommunen saknar dessutom lagstöd för att prioritera bland övriga insatser som ska utföras av hemtjänst och annan vård- och omsorgspersonal. 

När patienten är utskriven blir det kommunens ansvar att göra det bästa möjliga av en ibland näst intill omöjlig situation. Personal inom kommunal hälso- och sjukvård har som en konsekvens av regionens situation vittnat om hur patienter skrivits ut för tidigt, utan planering och bristande information till både patienter och anhöriga. 

Situationer, som ibland även handlar om vård i livets slut, en situation där tiden är mycket knapp. Kommunens sjuksköterskor och övrig vård- och omsorgspersonal får, i en redan mycket pressad situation, med brist på personalresurser avsätta tid som egentligen saknas för att få läget under kontroll.

Övertidsarbete, inkallade från semestrar och överhoppade lunchraster har fått bli det normala.

Att skapa en trygg och patientsäker situation, oavsett om det är i personens egna hem eller på något av kommunens vård- och omsorgsboenden är kommunens uppdrag och ansvar. 

När regionen inte klarar sitt grunduppdrag, att vårda patienter klart för en trygg och säker hemgång, får det konsekvenser. För kommunens förmåga att klara sitt uppdrag, tryggt, säkert och med den enskildes bästa i fokus. 

Vi önskar därför att den debatt, som handlar om sjukvårdens brist på både vårdplatser och personal, även inkluderar kommunerna. 

Att vårdövervältringens konsekvenser synliggörs och att eventuella framtida politiska åtgärder tar hänsyn till kommunernas utmaningar att bemanna, vårda tryggt och säkert. 

Ulrica Westerlund, socialchef Vännäs

Anderas Witt, socialchef Nordmaling

Pernilla Ahlström, verksamhetschef Lycksele 

Eva-Lena Johansson, socialchef Åsele

Eva Bergström, socialchef Norsjö

Gaby Bisping, socialchef Dorotea

Staffan Berggren, socialchef Bjurholm

John Olsson, socialchef Malå

Jan Lindberg, socialchef Vilhelmina

Anna Kroik tf. äldreomsorgschef Storuman