Snart kan det bli lättare att bygga strandnära

Centerpartiet kommer att arbeta hårt för ett flexibelt och rättvist strandskyddsregelverk.

Exploateringstrycket på sjöar, vattendrag och stränder varierar inom landet. Det ska återspeglas i lagstiftningen, skriver bland andra Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå.

Exploateringstrycket på sjöar, vattendrag och stränder varierar inom landet. Det ska återspeglas i lagstiftningen, skriver bland andra Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå.

Foto: Hasse Holmberg/TT

Debatt2021-01-22 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet vill att hela Sverige ska kunna växa och utvecklas.

I dag ser vi hur ett stelbent strandskydd sätter käppar i hjulet för människor som vill bygga sitt hus nära ett vattendrag, för landsbygdsföretag som vill utveckla sin verksamhet och för kommuner som vill stärka sin attraktivitet.

Centerpartiet har länge drivit på för ett strandskydd som tar hänsyn till att tillgången till stränder skiljer sig åt inom Sverige. Vi drev därför på för ett förändrat strandskydd som en del av januariöverenskommelsen. Nu kommer nästa steg.

Nyligen presenterades utredningen om ett förändrat strandskydd. Utgångspunkten är att tillgången och exploateringstrycket på sjöar, vattendrag och stränder varierar inom landet och att det ska återspeglas i lagstiftningen.

Glädjande nog har många av utredningens förslag goda chanser att skapa ökad flexibilitet och större möjligheter för utveckling och service på landsbygden.

Två viktiga förslag är att strandskyddet ska tas bort runt mindre sjöar och vattendrag, och att strandskyddet ska tas bort runt våtmarker och dammar som har anlagts efter 1975.

På så sätt kommer man att kunna bidra mera till lokal artrikedom och till att förebygga övergödning.

Kommuner ska dessutom få möjlighet att peka ut så kallade landsbygdsområden där strandskyddet helt eller delvis ska kunna upphävas.

Till skillnad från dagens system ska dessa kunna vara hur stora som helst, och ligga var som helst i landet så länge de finns i ett område med god tillgång på obebyggd mark, där det inte redan är hög byggefterfrågan och där det inte finns särskilt viktiga värden för natur och/eller friluftsliv.

Ett hinder för kommuners tillväxt har tidigare varit svårigheter att finansiera byggande på grund av låga fastighetsvärden. Nu kan den utvecklingen vändas.

För oss i Centerpartiet är detta glädjande nyheter.

En grundpelare i vårt parti är att alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i Sverige man bor. Med ett förändrat strandskydd stärker vi möjligheterna att kunna skapa jobb och tillväxt i hela landet.

Under året ska förslagen förhandlas inför att ett lagförslag tas fram.

Centerpartiet kommer att arbeta hårt för att ett flexibelt och rättvist strandskyddsregelverk kommer på plats. Ett regelverk som på riktigt stärker attraktionskraften och utvecklingspotentialen för landsbygden.