Smart att satsa på syn- och hörselinstruktör

Förutsättningarna är goda för att en syn- och hörselinstruktör utgör en lönsam investering för kommunen.

Debatt 23 oktober 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vita käppen är det bästa hjälpmedlet för personer med synnedsättning att undvika hinder och uppmärksamma omgivningen på att användaren ser dåligt eller är blind.

Med hjälp av käppen orienterar vi oss i olika miljöer. Vita käppen är också en signal till trafikanter att visa hänsyn.

Regionerna ansvarar för den grundläggande synrehabiliteringen. En viktig del är att lära sig att använda käppen.

Men det saknas uppföljande träning i de flesta av länets kommuner. En kommunalt anställd syn- och hörselinstruktör har de kunskaper som behövs för att tillhandahålla den uppföljande träningen.

Med lokal förankring kan också arbetet med uppsökande insatser göras för att fånga upp personer med begynnande syn- och hörselsvårigheter. Fler får då chansen att bevara sitt oberoende och leva ett aktivt liv.

Vi i Synskadades Riksförbund vill uppmana beslutsfattare i kommunerna att tänka till: Har vi råd att inte arbeta förebyggande för att minska isolering och utanförskap?

En kraftig synnedsättning innebär att personen måste lära sig att göra saker på nya sätt. Allt från att laga mat och sköta hushållsapparater, till att hantera nya läshjälpmedel och hitta en säker väg till affären. Allt detta kräver mycket träning.

Sex till åtta procent av befolkningen uppskattas ha uttalade syn- och hörselsvårigheter. Målgruppen växer i takt med att vi lever längre. Det gör att behovet av kommunalt stöd ökar i motsvarande grad.

Vi är som regeringens utredare och Sveriges Kommuner och Regioner övertygade om att uppsökande och förebyggande arbete utgör nödvändiga och kostnadseffektiva insatser för att möta ett ständigt ökande behov.

Att människor ges hjälp till självhjälp är någonting som vi alla vinner på.

Enligt Kommun- och landstingsdatabasen kostade förra året varje beviljad timme inom hemtjänst i egen regi i genomsnitt 518 kronor. Om behovet av hemtjänst för en enda person kan minskas med en timme om dagen innebär det att kommunen sparar cirka 190 000 kronor på ett år.

Förutsättningarna är alltså goda för att en syn- och hörselinstruktör utgör en lönsam investering för kommunen.

Kommunpolitiker vad väntar ni på? Det är den här typen av hållbara lösningar som vi behöver.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Regionen riskerar vite för sjuka lokaler vid lasarettet – stora problem för personalen under lång tid

Regionen riskerar vite för sjuka lokaler vid lasarettet – stora problem för personalen under lång tid

Insändare: Arbetsförmedlingen borde återfå sin tidigare kapacitet

Arbetsförmedlingen borde återfå sin tidigare kapacitet

Har du ett litet barn med funktionsnedsättning? Snart öppnar en öppen förskola för er: ”En miljö där det finns förståelse och kunskap för olikheter”

Har du ett litet barn med funktionsnedsättning? Snart öppnar en öppen förskola för er: ”En miljö där det finns förståelse och kunskap för olikheter”