Sluta underminera Sverige i budgetförhandlingarna

Förslaget till ny långtidsbudget fordrar att Sverige ska betala 54 miljarder kronor per år.

Svenska arbetare och företagare betalar redan mer än nog till EU, skriver Charlie Weimers (SD), Europaparlamentariker .

Svenska arbetare och företagare betalar redan mer än nog till EU, skriver Charlie Weimers (SD), Europaparlamentariker .

Foto: Fredrik Persson/TT

Debatt2020-07-14 14:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förhandlingarna om EU:s långtidsbudget pågår parallellt med diskussionerna om den så kallade återhämtningsfonden på nästan 8 000 miljarder kronor. Det är dessa förhandlingar som avgör hur mycket svenska skattebetalare ska betala till EU.

På hemmaplan signalerar den S-ledda regeringen att man motsätter sig ökade kostnader. Men i Bryssel signalerar Erik Bergkvist, Socialdemokraternas budgetansvarige ledamot i Europaparlamentet, att EU får ”alldeles för lite pengar”.

Erik Bergkvist har beskrivit EU-kommissionens förslag på en återhämtningsfond i bidrag och lån som ”mycket glädjande”.

Tillsammans med Miljöpartiets ledamöter har han underminerat regeringens linje genom att i Europaparlamentet rösta för att införa EU-skatter, avskaffa den svenska rabatten och höja EU-avgiften utöver den ökning EU-kommissionen föreslagit.

När regeringspartiers representanter röstar mot den egna regeringen noteras det i Bryssel. Den hårda linjen undermineras.

Förslaget till ny långtidsbudget fordrar att Sverige ska betala 54 miljarder kronor per år. Det är mer än kostnaden för hela rättsväsendet. Ett förslag som regeringen vägrat att acceptera.

Det saknas även stöd för en sådan avgiftsökning och riksdagen har framtvingat en tuff förhandlingslinje.

Därtill beräknas den svenska nettoförlusten för den föreslagna återhämtningsfonden till cirka 170 miljarder kronor.

Det är länder med strukturella ekonomiska problem, som Kroatien, Bulgarien och Grekland, som blir de stora vinnarna om förslaget går igenom. Nettoflödet till dessa länder motsvarar cirka en femtedel av deras årliga BNP.

Men Erik Bergkvist vill alltid mer. Enligt honom betalar Sverige aldrig nog.

I sin roll som Socialdemokraternas budgetansvarige ledamot har han – utöver det som ovan noterats – skrivit på ett upprop tänkt att tredubbla EU:s ”Green Deal”, till över 3 000 miljarder kronor per år, och att lägga en vinstskatt på fem procent på vissa företag inom EU.

Vi tycker att svenska arbetare och företagare redan betalar mer än tillräckligt till EU.

Vi tycker det är hög tid att EU rättar mun efter matsäck.