Slopa el-bidrag för att betala skyhöga skatter

Människor runt om i landet tvingas nu leva med konsekvenserna av regeringens energipolitik.

Debatt 28 januari 2022 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är inte bara elpriset som rusat i höjden, även drivmedelspriserna har skenat. 

Efter årsskiftet nådde dieselpriset över 20 kr per liter, (näst) högst i världen. 400% ökning av elpriset jämfört med december 2020 är ett faktum.

Nu försöker regeringen rädda ansiktet genom att betala ut el-bidrag till en tredjedel av Sveriges hushåll, bara för att vanligt folk ska kunna betala samma regeringens skyhöga skatter. Socialism i ett nötskal.

När regeringen med stödpartier valde att avveckla Ringhals 1 och 2 blev det uppenbart att höga elpriser var att vänta, då vi som en följd av detta blir mer beroende av den fossila elproduktionen i våra grannländer. 

Mindre vindkraftsproduktion när det blir riktigt kallt i kombination med ökad efterfrågan på el under vintern i Sverige är inget nytt. Därför föreslog vi i höstas, som enda parti, ett tillfälligt slopande av elskatten under de värsta månaderna – vilket övriga partier då sa nej till.

Nu tävlar istället samma partier om att genomföra vårt förslag. I panik betalar regeringen nu ut el-bidrag till de hushåll som drabbats av högst elräkningar. 

Bidraget motsvarar dock enbart hälften av de skatteintäkter som tagits i samband med de höjda elpriserna, resten behåller Magdalena Andersson och co.

Vi föreslår istället en sänkning av elskatten som idag motsvarar ca 25% av kostnaden på elräkningen. Vi föreslår även en sänkning av bensinskatten som utgör omkring 60% av bensinpriset. 

Dessa skattelättnader skapar möjlighet att planera sin vardag för svenska hushåll såväl som en konkurrenskraftig industri. Vi förespråkar utöver detta en betydligt lägre reduktionsplikt än regeringen.

Med våra förslag får alla mer kvar i plånboken. Redan den 1 maj kommer en första efterlängtad sänkning av skatten på drivmedel att genomföras som en följd av SD/M/KD -budgeten. 

Ett regeringsskifte till hösten är absolut nödvändigt för att få tillbaka energipriserna till en nivå som svenska hushåll klarar av och förtjänar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa