Släpp in de politiska ungdomsförbunden på skolorna

Ungas delaktighet och inflytande i samhällslivet är avgörande för en livskraftig demokrati. Att lyfta fram demokratiska värderingar och visa hur demokrati fungerar i praktiken är lika angeläget. Om vi menar allvar med vikten av att unga engagerar sig i det demokratiska arbetet, så behöver tröskeln för att göra det vara så låg som möjligt. Detta borde gälla särskilt på landets skolor.

”Att besöka skolor och bjuda in till dialog med förbipasserande elever och kanske värva några medlemmar – har varit ett av de vanligaste sätten för unga att komma i kontakt med ett parti och ett ungdomsförbund.”

”Att besöka skolor och bjuda in till dialog med förbipasserande elever och kanske värva några medlemmar – har varit ett av de vanligaste sätten för unga att komma i kontakt med ett parti och ett ungdomsförbund.”

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2024-03-04 15:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De politiska ungdomsförbunden på nationell nivå, från höger till vänster, liksom Sveriges elevkårer har alla uppmärksammat hur svårt det numera är för ungdomsförbunden att komma i kontakt med unga på skolorna, vilket historiskt har varit den viktigaste mötesplatsen. Att besöka skolor och bjuda in till dialog med förbipasserande elever och kanske värva några medlemmar – har varit ett av de vanligaste sätten för unga att komma i kontakt med ett parti och ett ungdomsförbund. Det är också så som många av dagens förtroendevalda i kommun, region och riksdag först kom i kontakt med politiken.

Idag i Skellefteå är de politiska partierna och ungdomsförbundet inte välkomna man har hänvisat till att man ska se över riktlinjerna och allt tyder på att det kommer vara fortsatt stora begränsningar vad gäller ungdomsförbundens möjligheter till att besöka gymnasieskolorna.

Så här kan vi inte ha det. Om vi vill att ungdomar ska engagera sig i samhället och i politiken – då kan inte det största hindret för delaktighet vara att landets skolor vägrar att släppa in ungdomsförbunden. Hur ska ungdomar få kunskap om politiska frågor och lära sig respekt för andras åsikter i en demokratisk kontext om de aldrig träffar ungdomsförbunden? Hur ska ungdomsförbunden kunna attrahera nya medlemmar och väcka intresse för politik hos unga om de förvägras möjligheten att komma till skolorna och träffa eleverna?

Möjligheten för ungdomar att träffa politiska partier och deras ungdomsförbund är en viktig demokratifråga. Enligt en slutrapport om Skolvalet 2022, utförd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, engagerar elever sig mer politiskt om de har mött politiska partier i skolan. Det handlar både om intresset för politik och att bli medlem i ett parti eller ungdomsförbund.

Det är av yttersta vikt att landets skolor välkomnar de politiska ungdomsförbunden. Detta borde vara en självklarhet för såväl Skellefteå kommun som för övriga kommuner i landet. Vi uppmanar till öppen dialog i syfte att återigen öppna upp skolorna så att eleverna kan ta del av det demokratiska arbetet i praktiken genom att ta emot ungdomsförbunden.