Skyddsombudens roll är under attack

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö och skyddsombuden har en central roll i att uppnå det. Genom att förebygga ohälsa och olyckor räddar skyddsombud liv och bidrar till att vi har säkrare och tryggare arbetsplatser.

”Moderaterna vill inte att fackligt anslutna skyddsombud utsedda av sina arbetskamrater ska vara grunden i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och Sverigedemokraterna skriver i sin valplattform att man vill avveckla de lokala fackklubbarnas koppling till skyddsombuden.”

”Moderaterna vill inte att fackligt anslutna skyddsombud utsedda av sina arbetskamrater ska vara grunden i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och Sverigedemokraterna skriver i sin valplattform att man vill avveckla de lokala fackklubbarnas koppling till skyddsombuden.”

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Debatt2023-10-25 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns krafter i svensk politik som driver förslag som riskerar att vingklippa det lokala skyddsombudsarbetet. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna har gång på gång ifrågasatt skyddsombudens roll, ofta med inslag av djupt anti-facklig retorik.

Moderaterna vill inte att fackligt anslutna skyddsombud utsedda av sina arbetskamrater ska vara grunden i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och Sverigedemokraterna skriver i sin valplattform att man vill avveckla de lokala fackklubbarnas koppling till skyddsombuden. Båda partier har i riksdagen också stoppat Socialdemokraternas förslag om att regionala skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser.

Det är nu dags att vi som fackligt aktiva tar upp kampen som Socialdemokraterna genom åren fört, för att vi även framöver ska ha skyddsombud som är valda utav sina arbetskamrater.

Att vara Skyddsombud ska som idag vara ett fint uppdrag även i framtiden.

Om du som skyddsombud är utsedd av din arbetsgivare kommer du gång på gång, bli ifrågasatt om var din lojalitet verkligen ligger. Ser framför oss problematiken i att företräda de anställda och ställa krav på arbetsgivaren som utsett dig. Det kommer inte vara en bra arbetsmiljö för de som tar sig an ett sådant skyddsombudsuppdrag.

Nej låt oss stå upp för den fria föreningsrätten som ger oss möjlighet att både rädda liv och ifrågasätt den psykosociala arbetsmiljön, hos de företag som vi jobbar på. Låt oss ta kampen så att säkerhetsarbetet utvecklas i stället för som med sittande regeringsförslag avvecklas. Detta är vi skyldiga våra arbetskamrater som tillsammans med oss utgör vår gemensamma arbetsmiljö.