Skrämmande utveckling när färdtjänsten begränsas

Att kommunen har makten att inskränka så många människors liv är både beklämmande och skrämmande.

Debatt 7 april 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett Skellefteå för alla är kommunens funktionshinderspolitiska strategi.

De inskränkningar som nu gör i färdtjänsten i allt snabbare takt är skrämmande.

För en del av oss medborgare är färdtjänst det enda möjliga sättet att ta sig från punkt a till punkt b.

Skellefteå kommun har sedan den 1 januari i år genomfört ytterligare begränsningar genom att förbjuda via-resor. Det innebär att det krävs två resor för att posta ett brev, hämta ett paket eller hämta eller lämna något.

Det betyder även två egenavgifter. Vilket slår hårt när egenavgiften är hög.

Att kategoriskt jämställa färdtjänsten med kollektivtrafik håller inte. Det går inte att jämföra med buss och/eller tunnelbana där kan man kliva av och uträtta sina ärenden inom samma kostnad.

När samhället drabbas av en allvarlig kris brukar bristerna i välfärdssystemet bli tydliga. Detta får vi färdtjänstresenärer känna av. Ytterligare begränsningar är ute på remiss.

Coronapandemin som bröt ut 2020 har drabbat bland annat oss med synnedsättning hårdare än den genomsnittliga medborgaren. Att vi då ska samlastas, med flera andra när vi åker färdtjänst, är förvånansvärt när restriktionerna i andra sammanhang blir allt kraftfullare.

På grund av detta och ökade kostnader för enkla stopp riskerar isoleringen att bli än större.

Detta är inhumant och definitivt inte någonting som vi kan acceptera. Skellefteå kommun ser oss inte som viktiga och delaktiga medborgare, utan alltmer som kostnader.

Att kommunen har makten att inskränka så många människors liv, mer än vad funktionsnedsättningen redan gör, är både beklämmande och skrämmande.

Vi i Synskadades Riksförbund Skellefteå kräver:

- att Skellefteå kommun informerar alla med färdtjänst om regelförändringar innan de träder i kraft. Det får inte ske bara via kommunens hemsida eller i annonser i Norran på lördagar. Det ska även göras i brevform.

- att Skellefteå kommun ser över reglerna för färdtjänst så att via-resor kan göras utan att avgiften fördubblas.

- att Skellefteå kommun tydliggör bestämmelserna kring samåkning så att det inte blir trångt och svårt för personer med hjälpmedel som rullstol, rullator och ledarhund.

- att Skellefteå kommun och Region Västerbotten ser över bestämmelserna för färdtjänst och sjuktransporter så att samåkning inte får förekomma i pandemitider.

- att möjligheten till delad egenavgift vid samåkning återinförs.

Ämnen du kan följa