Skörda framgång av lokala förutsättningar

Centerpartiets hållning är och kommer alltid vara att värna decentralisering och låta beslutsfattandet ske så nära människan som möjligt. Därför röstade vi för att behålla nuvarande kök på Lycksele sjukhus när frågan var upp för omröstning i regionstyrelsen.

”Centerpartiet har verkligen funderat noga över detta och vi landade i att det nya systemet inte borde införas i Lycksele.”

”Centerpartiet har verkligen funderat noga över detta och vi landade i att det nya systemet inte borde införas i Lycksele.”

Foto: Jan Alfredsson/Region Västerbotten

Debatt2024-04-28 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet tycker också att det är viktigt att verksamheternas röst kommer fram inför beslut, därför har vi ställt en fråga i regionfullmäktige till regionstyrelsens ordförande om hur verksamheternas inflytande kommer säkras inför framtida beslut.

Beslutet som togs i regionstyrelsen blev att all mat till Region Västerbottens sjukhus ska tillagas vid två centralkök och köras ut till Lycksele. Tillagningssystemet innebär kylda rätter i enportionslådor.

Centerpartiet har verkligen funderat noga över detta och vi landade i att det nya systemet inte borde införas i Lycksele. Det lagom stora sjukhuset med cirka 50 vårdplatser och ett stort antal patienter som behandlas eller opereras och åker hem samma dag borde få fortsätta med det väl fungerande system som finns nu med varm mat i kantin.

De fördelar som pekas på i beslutsunderlaget anser vi inte relevanta för Lycksele sjukhus. Vi anser också att de ekonomiska kalkylerna inte heller pekar på någon besparing. Med ett litet kök finns det också större möjligheter att handla lokala råvaror och vi vill även i framtiden kunna veta och se den lokala leverantören av köttfärs komma in med sina nypackade köttfärspaket och veta att det i morgon blir goda köttbullar till såväl patienter, besökare som personal.

Vi ser snarare risker med att enportionslådor och transporter ger en negativ miljöpåverkan och att Lycksele sjukhus riskerar att hamna i en väldigt utsatt situation den dagen transporterna från köket i Umeå inte fungerar på grund av yttre omständigheter.

Centerpartiet är helt övertygade om att medborgarna och Lycksele sjukhus skulle vinna på att få fortsätta vara unika och utifrån sina lokala förutsättningar tillaga maten på sjukhuset med de lokala råvaror som finns. Det gynnar alla parter bäst.

Låt oss för framtida beslut ta tillvara de unika lokala förutsättningarna och låta gräsrötterna gro. Samma mall för alla är inte lösningen för oss i Centerpartiet.