Nu gör vi upp med skolexperimenten

Sverige kan bättre. Även om trenden med sjunkande kunskapsresultat har brutits och fler elever klarar skolan plågas fortfarande många klassrum av låga kunskapsresultat och stök.

"Vi måste tillbaka till en jämlik skola med elevens lärande i fokus. Där varje unge genom höga förväntningar, tydliga krav och en god hälsa rustas för vuxenlivet".

"Vi måste tillbaka till en jämlik skola med elevens lärande i fokus. Där varje unge genom höga förväntningar, tydliga krav och en god hälsa rustas för vuxenlivet".

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2022-04-20 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skattepengar avsedda till skolan tas ut som vinst istället för att gå till mer personal och mindre klasser.

Så kan det inte fortsätta. Vi socialdemokrater vill se en svensk skola med ett fokus – och det ska vara på elevernas lärande. Alla elever ska ges möjlighet att klara skolan. 

Vi har inte råd med att skattepengar läcker ur skolan och att elever inte får det stöd de har rätt till. Vi kan inte acceptera att friskolor sorterar bort barn istället för att barnen får välja sin skola. 

Vi måste tillbaka till en jämlik skola med elevens lärande i fokus. Där varje unge genom höga förväntningar, tydliga krav och en god hälsa rustas för vuxenlivet.

Då behöver:

Samhället ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling. Därför har den socialdemokratiska regeringen lagt förslag som gör skolvalet mer rättvist för alla elever och att kommunala skolor ersättas för det större samhällsansvar de har. Skolor med stora brister ska stänga och kontrollen över religiösa friskolor skärpas.

Skolan vara till för alla elever. Ingen elev ska halka efter eller hållas tillbaka. Vi vill att särskilda undervisningsgrupper i exempelvis resursskolor ska utvecklas och mer tid för lärande ska ges genom extra studietid till alla elever i årskurs 4–9, till exempel med läxhjälp. 

Studiero ska råda i vartenda klassrum och skolans personal ha de befogenheter som krävs för att säkra tryggheten för alla elever. 

Utslagningen upphöra och unga utbildas till jobb. Varenda ung person kommer behövas i vårt samhällsbygge. Moderaternas låga förväntningar på vissa elever och flummiga kunskapskrav ska väck. 

Vi genomför nu tydligare betyg som elever, föräldrar och lärare enklare kommer förstå. Yrkesprogrammen görs mer attraktiva så att Sverige kan utbilda fler yrkesarbetare som kan ta de jobb som nu växer fram.

Nu är det upp till bevis för de högerkonservativa med Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen. 

Ska de fortsätta säga nej till att skolan ska fokusera på kunskap i alla skolor, trygghet och studiero i alla klassrum och att skolan steg för steg åter sätter eleven i fokus? 

Och kommer de fortsätta behandla skolan som en tjänst på marknaden?

Lina Axelsson Kihlblom (S), skolminister 

Åsa Karlsson (S) Riksdagsledamot 

Fredrik Stenberg (S) Riksdagskandidat