Skolan kan rädda unga från skuldfällan

För att rädda fler unga undan skuldfällan krävs mer fokus på privatekonomi i skolundervisningen.

Debatt 18 juni 2021 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skuldsättningen bland unga ökar snabbt.

Dyra konsumtionslån, aggressiv lånereklam och spel på kredit är en del av förklaringen.

För att rädda fler unga undan skuldfällan krävs mer fokus på privatekonomi i skolundervisningen.

Ny statistik från Kronofogden visar att det bland 18–25-åringar i Västerbotten finns ungefär 530 personer som inte lyckats betala sina lån och räkningar och därför hamnat i myndighetens register. Och skuldsättningen ökar snabbt.

Många av de unga personer som blir överskuldsatta har tagit dyra konsumtionslån, lån som används till att konsumera och som saknar säkerhet. Dessa lån kan ha mycket höga räntor, ibland upp till 40 procent.

De företag som ger eller förmedlar konsumtionslån är ofta aggressiva i sin marknadsföring. Även den som är svårt skuldsatt utlovas lån.

Det är också vanligt att unga människor tar ofördelaktiga lån för att finansiera ett omfattande spelande. Egentligen är det förbjudet att ge lån för insatser i spel, men spelbolagen kan kringgå kreditförbudet genom att erbjuda spel på faktura eller genom kreditkort.

För att minska risken att unga människor hamnar i djup skuldsättning är det viktigt att jobba förebyggande, inte minst genom utbildningsinsatser. Undersökningar visar att många unga människor saknar grundläggande privatekonomiska kunskaper.

I dag finns inte privatekonomi som ett eget ämne i grundskolan. De privatekonomiska frågorna ingår i stället främst i ämnet hem- och konsumentkunskap, som har minst antal undervisningstimmar av alla grundskoleämnen.

UC arbetar aktivt för att privatekonomi antingen bör bli ett eget ämne i grundskolan eller lyftas fram mer i kursplanen för hem- och konsumentkunskap och få fler undervisningstimmar.

Samtidigt kan överskuldsättningen inte lösas enbart genom utbildning av unga. Insatser behövs på flera områden.

Det kan handla om skärpta regler kring lånereklam och spel på kredit, men också om regeländringar som gör det mindre attraktivt att ge lån till personer som har hög risk att inte kunna betala tillbaka.

Vad som nu krävs är att finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) tillsätter en statlig utredning med ett brett mandat att föreslå effektiva politiska åtgärder mot överskuldsättningen.

Ett sådant initiativ har stor potential att rädda fler unga människor undan skuldfällan.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Ökat ekonomiskt välstånd tack vare invandringen

Ökat ekonomiskt välstånd tack vare invandringen

Buchts oro för att Kamprads miljonarv ska gå till spillo: "Pengarna måste gå till företagen"

Buchts oro för att Kamprads miljonarv ska gå till spillo: "Pengarna måste gå till företagen"

Familjeföretag försatt i konkurs – 15 anställda berörs: ”Svårt att parera skenande dieselpriser”

Familjeföretag försatt i konkurs – 15 anställda berörs: ”Svårt att parera skenande dieselpriser”