Skogsstrategin en mardröm för det svenska skogsbruket

Skogsproduktion är Sveriges globala bidrag av förnybara resurser, skriver bland andra Torgny Hardselius, styrelseordförande Norra Skog.
Skogsproduktion är Sveriges globala bidrag av förnybara resurser, skriver bland andra Torgny Hardselius, styrelseordförande Norra Skog.

EU:s besked är tydligt: skog ska bevaras, inte brukas. Blir detta verklighet riskerar svenskt skogsbruk att stöpas om från grunden.

Debatt 13 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den nya skogsstrategi som presenterades av Europeiska kommissionen i juli, och som sätter upp riktlinjerna för skogsbruk inom hela EU, missar den klimatnytta ett aktivt skogsbruk innebär. Den skulle medföra ett hårt slag för svensk skogsindustri.

EU:s besked är tydligt: skog ska bevaras, inte brukas. Blir detta verklighet riskerar svenskt skogsbruk att stöpas om från grunden.

Vad vi ser är en tydlig överstatlig trend där Europeiska kommissionen vill gå in och styra och ställa medlemsländernas skogsbruk. Detta på bekostnad av den nationella och den enskilda skogsägarens självbestämmande.

Formuleringarna i kommissionens nya skogsstrategi är visserligen något mildare än tidigare läckta uppgifter.

Men intentionen är densamma. EU vill att skogsbruket ska stöpas om från grunden.

Att EU-kommissionen inte tar tillvara skogens enorma potential, och den klimatnytta den kan ge, är anmärkningsvärt. Det är feltänkt att Sverige ska tvingas undernyttja skogen som är en av våra främsta resurser för att kompensera för andra EU-länders utsläpp.

Miljöfördelarna med att använda träråvara i stället för andra mer påfrestande material adresseras knappast alls i strategin.

Detta resulterar i mer skada än nytta för miljön på lång sikt. Dessutom sker det på bekostnad av välfärdsfrågor som arbetstillfällen, skola, vård och omsorg.

Som vi ser det är nämligen brukad skog och livskraftig landsbygd förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd.

Skogsproduktion är Sveriges globala bidrag av förnybara resurser. Den växande skogen tar upp stora mängder koldioxid i atmosfären.

FN:s klimatpanel har påvisat att ett aktivt skogsbruk, där vi ersätter energikrävande resurser med skogsråvara, ger störst klimatnytta. 

Våra resurser av skog måste därför brukas. Om inte får vi leva med beroendet av olja, kol och gas.

Skogsbruk ska inte definieras på EU-nivå. Det måste göras närmare de som sköter skogarna och anpassas till varje lands förutsättningar.

Nu måste den svenska regeringen säga ifrån, slå näven i bordet och säkerställa att skogen även fortsättningsvis är en nationell angelägenhet.

Hur skogen ska användas löser vi i Sverige bäst utan EU:s inblandning.

Ämnen du kan följa