Skogens nyttor avgörande för Sveriges välstånd

Våra förfäder brukade skogen och skapade ett nära band till den. Det är någonting som vi måste ta vara på.

Debatt 25 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är ett skogsland.

Skogen är av avgörande betydelse för att vi ska kunna skapa gröna jobb i hela landet och ligga längst fram i klimatomställningen.

Norr- och Västerbotten har en lång tradition knuten till skogen. Genom den bidrar vi till hela landets utveckling.

Det ska vi Socialdemokrater se till att vi kan fortsätta med.

Skogen är tradition och stolthet för oss som är från bygden. Våra förfäder brukade skogen och skapade ett nära band till den. Det nära bandet har vi fått ärva och det är någonting som vi måste ta vara på.

Skogen innebär arbetstillfällen och export som är med och bygger den svenska ekonomin och välfärden stark. Skogen kan och bör också vara en del av den gröna omställningen. Därför måste nyttjandet av skogen utgå både från en hållbar tillväxt och ett klimatansvar.

Som socialdemokrater har vi alltid sett och stått upp för skogens mångsidighet.

Vi är därför glada att den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat om en ny skogsproposition som kommer att skapa fler jobb i våra län, samtidigt som skogen är med i den gröna omställningen.

Det är en proposition som slår fast att äganderätten ska stärkas. Frivillighet ska vara grunden när skog skyddas. Besluten innebär också att vi ska skapa tillväxt i skogsbruket samtidigt som vi tar ett fortsatt stort miljöansvar.

Det är en proposition som kommer gynna vårt län och länets alla skogsägare.

Vår politik utgår ifrån skogens alla nyttor. Vi socialdemokrater lovade att lägga fram en proposition som stärker skogsbruket, äganderätten, främjar den hållbara tillväxten och tar ansvar för miljön. Den proposition som vi nu lägger fram tar hänsyn till det vi lovat.

Skogen kommer att fortsätta bidra till fler jobb i våra län så att vi fortsatt kan stärka landets ekonomi och välfärd.

Jobben kommer ett bli grönare när skogen är med och bidrar till nya innovativa hållbara tekniker.

Samtidigt kommer skogen fortsatt att bidra med naturupplevelser, jakt, bär och svampplockning. Med en stark allemansrätt kommer vi fortsatt att få fantastiska upplevelser när vi rör på oss i skog och mark.

Skogens alla nyttor är avgörande för Sveriges, för Norr- och Västerbottens framtid.

Att utveckla en tydlig skogspolitik är att ta ansvar för landet. Vi socialdemokrater tar ansvar genom att ta strid för skogen som en unik resurs för klimatomställning, för jobb och för hållbar tillväxt.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa