Skelleftebornas gator är inte kungahusets

Moderaterna i Skellefteå har lämnat in en motion med en önskan om att låta namnge nya gator och kvarter efter kungahuset. Det är förstås föga förvånande att vi i Republikanska föreningen Skellefteå ställer oss kritiska till idén om att gator i Skellefteå ska namnges efter medlemmar av kungahuset.

”Monarkin bygger på att regenten står över alla andra människor. Det är en personkult som kretsar kring en icke-demokratiskt vald statschef och dennes familjemedlemmar.”

”Monarkin bygger på att regenten står över alla andra människor. Det är en personkult som kretsar kring en icke-demokratiskt vald statschef och dennes familjemedlemmar.”

Foto:

Debatt2024-04-24 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gatunamn kan absolut användas för att hedra betydelsefulla personer som genom sitt liv och sin gärning gjort skillnad för platsen. Det finns många Skelleftebor som har bidragit och bidrar till det Skellefteå vi ser idag. Skellefteås utveckling och tillväxt är knappast något som kan tillskrivas monarkins inflytande. Att då hedra kungahuset med nya gator och torg vore inte bara missvisande, det skulle också ringakta det arbete som lagts ned och reducera Skellefteborna till enbart undersåtar.

Republikanska föreningens grundtes och kärnfråga är att Sverige ska styras demokratiskt och att ett modernt statsskick inte involverar ärvda ämbeten. Monarkin bygger på att regenten står över alla andra människor. Det är en personkult som kretsar kring en icke-demokratiskt vald statschef och dennes familjemedlemmar. Personkulten förstärks av en fullständigt okritisk mediegranskning av monarkins företrädare, där fokus kretsar kring vad som visas upp snarare än den verksamhet som de bedriver. 

Kommunala medel och kommunala initiativ bör vila på demokratiska fundament, inte som symboler för underdånighet och tillbedjan. Skellefteås gator tillhör skellefteborna – inte kungahuset.