Skellefteborna behöver en trygg ambulanssjukvård

Nu ser vi resultatet som vi varnade för, skriver Peter J Nilsson (M), ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten.
Nu ser vi resultatet som vi varnade för, skriver Peter J Nilsson (M), ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten.

Sedan Skellefteå tappade en ambulans nattetid är uppfyllandegraden på prio 1-larmen tio procent sämre i Umeå.

Debatt 15 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett av Region Västerbottens mål är en ”god och jämlik vård”. Regionen ska, som en del av detta, säkerställa en trygg och säker akutvård i hela Västerbotten.

I våras skrev jag ett antal debattinlägg om hur regionens rödgröna majoritet försämrat skelleftebornas trygghet. De valde att försämra akutsjukvården under kväll/natt genom att flytta en ambulans från Skellefteå.

Trots att verksamheten identifierade stora risker med förändringen genomfördes den. Som konsekvens har Region Västerbotten, så här långt, fått in ett stort antal avvikelseanmälningar.

Personalsituationen vid ambulansen i Skellefteå har tidigare varit stabil.

Som ett resultat av regionens förändring har personal och ledning börjat säga upp sig – eller begära tjänstledighet. Så här långt sex personer. Det är inte förvånande när förutsättningarna för ett kunna göra ett bra jobb saknas.

Hur såg statistiken ut innan Skellefteå förlorade en ambulans nattetid?

Under perioden januari–maj 2020 hade Skellefteå en uppfyllandegrad för prio 1-larm (4–19 minuter) som var cirka fem procent sämre än Umeås.

Efter förändringen, när ambulansverksamheten i Umeå förstärktes och Skellefteå tappade en ambulans nattetid, har Skellefteå en uppfyllandegrad som är tio procent sämre än Umeås.

Tilläggas ska Norsjös ambulans sommaren 2020 utförde 250 procent fler uppdrag i Skellefteområdet än 2019.

Det har säkerligen försämrat servicen i Norsjö med omnejd.

Hur rimmar detta med Region Västerbottens mål om en ”god och jämlik vård” och ett säkerställande av trygg och säker vård i hela Västerbotten?

Nu ser vi resultatet som vi varnade för.

För att korrigera delar av problemet planerar Region Västerbotten att flytta en Skellefteambulans från förmiddag till kväll.

Problemet är bara att det kommer att öka svarstiderna under förmiddagarna i stället. Det är helt oacceptabelt.

Moderaterna vill riva upp beslutet om nedskärningarna vid ambulansen i Skellefteå. Detta för att kunna återställa en trygg och säker akutvård i Skellefteå, i hela Västerbotten.

Vi moderater har bland annat väckt frågan i debattartiklar, i Region Västerbotten och i vårt budgetförslag som innehåller ett trygghetspaket med fyra miljoner kronor till förstärkning av ambulansverksamheten.

Nu förväntar vi oss att den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Region Västerbotten återställer en trygg och säker akutvård i hela länet.

Kan ni göra det, frågar jag igen?

Ämnen du kan följa