Skellefteås utveckling kräver stora investeringar

Det byggs i Skellefteå. Men byggtakten är för låg, skriver Jens Wennberg (L), andre vice ordförande i regionfullmäktige, Region Västerbotten.
Det byggs i Skellefteå. Men byggtakten är för låg, skriver Jens Wennberg (L), andre vice ordförande i regionfullmäktige, Region Västerbotten.

Skellefteå lasarett behöver ta höjd för en befolkningstillväxt på uppemot 30 000 invånare till 2030.

Debatt 29 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå tillhör de kommuner i landet som har den störta tillväxten.

En tillväxt som kommer att gynna både kommun och region med skatteintäkter.

Regionfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 24 november beslut om den regionala utvecklingsstrategin. Jag var kritisk till att den inte lyfte fram särskilt viktiga projekt att stötta. Projekt som är strategiska för regionen.

Det nämns ingenting om Northvolt eller andra stora företagsetableringar.

Det talas om uppemot 15 000 nya arbetstillfällen. Det är en gigantisk utmaning för Skellefteområdet.

Från Region Västerbottens sida kommer det att behövas stöd. Investeringar rörande hamnen, flygplatsen och E 4 måste vara högprioriterade.

Bygget av Norrbotniabanan behöver påskyndas. Den blir viktig för att kunna frakta gods. Men även passagerare mellan städerna längs Norrlandskusten. Det kommer att öka möjligheten till arbetspendling.

Därför är det tragiskt att läsa att Trafikverket inte vill bygga ut Norrbotniabanan mer. Med hänvisning till att vi är en avfolkningsregion. Region Västerbotten och länets kommuner har en stor uppgift i att förändra deras ställningstagande.

När det gäller Skellefteå lasarett behöver regionen ta höjd för en befolkningstillväxt på uppemot 30 000 invånare 2030.

Det finns inga sådana planer i dag.

Befolkningstillväxten kommer att ställa högre krav på sjukvården. Region Västerbotten måste börja ta höjd för detta.

Den största utmaning framöver är arbetskraftsförsörjningen till alla nyetableringar.

Region Västerbottenen har tillsammans med Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket startat projektet Relocate. Målet är att locka personer att flytta till Skellefteå.

Boendet är en annan stor utmaning för Skellefteå kommun. För några veckor sedan fanns det centralt två treor lediga.

Det byggs i Skellefteå. Men byggtakten är för låg. Det skulle behöva uppemot 15 000 nya lägenheter till 2030. Kommunen har inte ens det som en målsättning. 10 000 är deras mål.

Det behövs nya stora bostadsområden i stället för den förtätning som nu sker. Det är av största vikt att kommunen pekar ut var de nya stora bostadsområdena kommer att placeras.

De kommer att ha stor inverkan på infrastruktursatsningarna framöver.

Projekt som Relocate blir ett slag i luften om det inte finns bostäder att flytta in i.

Ämnen du kan följa