Skellefteås tillväxt innebär ett ökat sjukvårdsbehov

Moderaterna värnar ett växande Skellefteå. Sjukvården och lasarettet vara en central del av den utvecklingen, skriver bland andra Ramona Dolan (M), tf oppositionsråd i Skellefteå kommun.
Moderaterna värnar ett växande Skellefteå. Sjukvården och lasarettet vara en central del av den utvecklingen, skriver bland andra Ramona Dolan (M), tf oppositionsråd i Skellefteå kommun.

Region Västerbottens planering och finansiering av ett växande sjukvårdsbehov, kopplat till Skellefteås utveckling, hänger inte med.

Debatt 30 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår välfärd byggs av alla som varje dag går till jobbet. Och av företagare som vågar satsa på Sverige.

Det är det som driver tillväxten. Utan tillväxt och fler arbetade timmar i ekonomin finns det mindre pengar till rättsväsende, skola, vård och omsorg.

Moderaterna välkomnar den tillväxt och utvecklingskraft som finns i Skellefteå. Kommunen räknar med en befolkningsökning på minst 10 000 personer fram till 2025.

Tyvärr kan vi konstatera att Region Västerbottens planering och finansiering av ett växande sjukvårdsbehov, kopplat till Skellefteås utveckling, inte hänger med. Nu är det vara Skellefteås tur.

Det krävs stora satsningar på Skellefteå lasarett.

Ett lasarett som under lång tid varit politiskt eftersatt.

På grund av att regionens ekonomi varit illa skött har viktiga investeringar skjutits på framtiden.

Inför valet 2018 lovade de rödgröna partierna stora satsningar på Skellefteå lasarett. Dessvärre är största delen av dessa satsningar planerade till efter valet 2022. Det drabbar skellefteborna negativt.

De satsningar som görs är långt ifrån tillräckliga. Under perioden 2021–2023 uppgår de planerade byggnadsinvesteringarna i Skellefteå till 243 miljoner kronor.

Kommande år kräver väsentligt större investeringar än så. Pengar som Moderaterna vill skjuta till.

Moderaterna vill se ett politiskt krafttag. Att Skellefteå lasarett går från planlöst till välplanerat.

Det saknas politiskt fastslagna målbilder, visioner och profileringar.

Det kan i förläggningen hämma Skellefteå lasaretts utveckling.

Vilken profil som gäller för Skellefteå lasarett är viktigt för planerings- och budgetarbetet eftersom resurs och lokalbehov delvis bör styras utifrån politiskt fastslagna mål.

Moderaternas konkreta åtgärdsförslag är införandet av målbilder. Vi föreslog att ett sådant arbete skulle påbörjas redan förra året. Ett sådant arbete kommer att bli viktigt i arbetet med en inomregional nivåstrukturering av sjukhusvården.

Det lokala beslutsmandatet behöver stärkas. Moderaterna föreslår inrättandet av en platschef i kombination med en översyn av strukturen med länskliniker.

Vi vill också se en hälsocentral på Skellefteå lasarettsområde för att skapa tätare samverkan mellan sjukhus och primärvård.

Moderaterna värnar ett växande Skellefteå. Sjukvården och lasarettet vara en central del av den utvecklingen.

Ämnen du kan följa