Skellefteåbor - vi behöver era tankar och åsikter - nu

Skellefteå kommuns politiker uppmanar Skellefteåborna att delta i samtalet om kommunens utveckling och framtid - ”Skellefteå 2030”.
Skellefteå kommuns politiker uppmanar Skellefteåborna att delta i samtalet om kommunens utveckling och framtid - ”Skellefteå 2030”.

Hur kommer det att vara att leva och verka i Skellefteå kommun år 2030? Det bestämmer alla vi som lever här tillsammans.

Debatt 18 mars 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I frågan om kommunens omvandling behövs din röst – oavsett om du företräder dig själv, ett företag eller en förening. I den samhällsutveckling som regionen står mitt i är samarbete och medskapande några av nycklarna till att både möta utmaningar och tillvarata möjligheter.

Nyligen presenterades kommunens förslag till utvecklingsstrategi för åren fram till 2030. Det är en uppdatering av ett arbete som påbörjades 2015 då läget var helt annorlunda. Då behövde Skellefteå kommun ett startskott för en positiv utveckling – med ökat antal invånare och företag i en växande region.

Vi kan konstatera att det startskottet gått och fått effekter som är långt mer omfattande än vi såg framför oss då. 

Nu handlar det om hur Skellefteå kommun på bästa sätt kan anta utmaningen att omvandlas på bara åtta år. Platsen kommer att växa till minst 90 000 invånare på kort tid, med nya och fler företag, nya platser att bo på och helt nya flöden av människor och idéer. Detta ska alla få ta del av – i hela kommunen. 

När den första utvecklingsstrategin togs fram för sju år sedan lovade samtliga partier i kommunfullmäktige att representera kommunen som helhet snarare än våra enskilda partier. Det gjorde vi för att vi trodde på att alla behöver delta i samtalet och utvecklingen av Skellefteås framtid. Nu avger vi samma löfte. 

Vi vill lyssna på dina åsikter i frågor som påverkar oss alla – det handlar om att leva och bo, utbildning och kompetens, arbetsliv, näringslivsfrågor och infrastruktur. 

Du kan enkelt delta i samtalet digitalt via webb och sociala medier där du hittar rätt genom att söka på ”Skellefteå 2030”, eller genom att ta del av förslaget till strategi på något av biblioteken som finns runt om i kommunen.

Kan de frågorna hanteras kan Skellefteå kommun också utvecklas till en plats där det är lätt för alla att trivas, växa och hitta sin egen väg fram genom livet.

I våra respektive partier har vi olika idéer om hur vi bäst hanterar utvecklings- och samhällsfrågor. 

Nu vill vi också lyssna på dig. Den öppna och breda diskussionen har ett stort värde i ett läge med både möjligheter och även en viss oro.

Du som bor och lever i Skellefteå kommun ska inte bara vara en åhörare i samtalet om utvecklingen fram till 2030 – vi vill att du är med hela vägen. 

Lorents Burman (S)

Andreas Löwenhöök (M)

Carina Sundbom (C)

Agneta Hansson (V)

Christina Soldan (L)

Hans Brettschneider (MP)

Per Boström (KD)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa