Skellefteås koldioxidbudget kräver historiska åtgärder

Den tredje april inföll “Earth overshoot day”, den dagen på året som mänskligheten beräknas ha förbrukat de resurser av planeten som vi har råd att förbruka under året. Det innebär att vi från och med nu lever på resurser som vi lånar av kommande generationer. Eller stjäl är kanske ett bättre ord ifall vi inte snabbt ändrar vårt sätt att leva och börjar betala tillbaka av vår skuld.

Debatt 21 april 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi i Miljöpartiet har, precis som den lokala miljörörelsen, länge betonat hur viktigt det är att Skellefteå inför en koldioxidbudget och börjar anpassa våra utsläpp efter den. 

En koldioxidbudget är en beräkning av hur mycket utsläppen behöver minska för att klara målet om max 1,5 graders uppvärmning. Uppsala universitet har tagit fram en modell som flera kommuner och regioner använder. Utgångspunkten är de beräkningar som FN:s internationella klimatpanel har gjort. En koldioxidbudget visar hur mycket utsläppen måste minska varje år. Om de minskar med mindre ett år så måste de minska med mer de kommande åren. 

Skellefteå tog fram en koldioxidbudget redan 2018, men den har inte antagits politiskt förrän i år när kommunfullmäktige behandlade en motion från Miljöpartiet. Beslutet blev att “Skellefteå kommuns upprättade koldioxidbudget utifrån lokala förutsättningar ska utgöra underlag i det fortsatta miljö- och klimatarbetet” (detta ställde sig alla partier bakom) och att “koldioxidbudgeten följs upp årligen i årsredovisningen” (detta stödde alla tydligt utom M och SD). Vi föreslog även att koldioxidbudgeten skulle kopplas till den ekonomiska budgeten, men det var vi ensamma om. 

Beslutet att anta koldioxidbudgeten innebär att politiken lovat åtgärder av historiska mått. Redan nu görs insatser både för att minska utsläppen från kommunens verksamhet och för att bidra till omställningen av det övriga samhället, men inte i den storleksordning som behövs. 

Enligt fördelning av den globala koldioxidbudgeten har Skellefteå 1 711 937 ton koldioxid kvar att använda. Enligt den takt som utsläppsminskningen skett i Skellefteå under åren 2015-2020, ca 2 % per år, skulle budgeten ta slut redan 2026.

I beskrivningen till beslutet står även att kommunen bör göra en åtgärdsplan som förhåller sig till Parisavtalets nivåer och ”sin” del i detta. Nu behöver det klargöras vad varje verksamhet har för utsläpp och hur de ska göra för att minska dem. Vi i Miljöpartiet är glada att kommunens politiker ställt sig bakom Skellefteås koldioxidbudget, men vi är långt ifrån nöjda och kommer fortsätta arbeta för och bevaka att orden följs av handling.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa