Skellefteå Universitys Alliance – en bra början

”SUA finansieras av universitetens egna medel. Det innebär att Skellefteå måste förlita sig på att det finns ett intresse och resurser hos dem.”
”SUA finansieras av universitetens egna medel. Det innebär att Skellefteå måste förlita sig på att det finns ett intresse och resurser hos dem.”

Tidigare i år presenterade Skellefteå kommun, SUA, Skellefteå Universitys Alliance. Ett projekt som ger möjlighet för universitet och högskolor i Sverige att etablera sig i Skellefteå.

Debatt 13 november 2023 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt material från kommunen har följande lärosäten visat intresse för en fortsatt dialog: Mälardalens Universitet, Luleå Tekniska Universitet (LTU), Uppsala universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, KTH, och Umeå universitet (UmU). Nu har Mälardalens universitet meddelat att de har för avsikt att på sikt ha 250 studenter på plats i Skellefteå och Högskolan Väst vill starta det treåriga Lantmätarprogrammet, samhällsbyggnad och samhällsplanering. Det är en bra början med tanke på att det skapas 14 000 nya jobb och att vi växer med 1 000 personer per år.

Behovet av kompetent personal är stor inom alla nivåer och för alla arbetsgivare i Skellefteå. För företag och offentlig verksamhet i Skellefteå är det en stor utmaning att få tag i arbetskraft, inte minst personer med akademisk utbildning. Finns det ett bättre utbud av högre utbildning i Skellefteå så kan det också bidra till att personer vill flytta hit.

Arbetskraften i Skellefteå i åldern 25–64 år med minst treårig utbildning efter gymnasiet är cirka 25 procent. I riket ligger den på cirka 30procent. De senaste fem åren har Skellefteå inte närmat sig rikets nivå utan har tvärtom tappat lite grand. Skellefteå ligger på 76:e plats av Sveriges kommuner enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Erfarenheten från tidigare är att när det fanns ett större utbud av högre utbildning i Skellefteå så var det många Skelleftebor som valde att ta steget över till högre utbildning på grund av närheten.

I Skellefteå finns större delen av regionens exportföretag och exporten kommer att öka väsentligt när Northvolt producerar för fullt. Exportföretagen är mycket viktiga för Sveriges ekonomi och som bland annat bidrar till att finansiera de svenska universiteten.

SUA finansieras av universitetens egna medel. Det innebär att Skellefteå måste förlita sig på att det finns ett intresse och resurser hos dem. Finns det inte så leder det inte till något. Skellefteå är den största ort i Sverige som inte har något eget inom den högre utbildningen. Enligt den utredning som gjordes i slutet på 60-talet om var den norrländska tekniska högskolan skulle förläggas föreslog utredaren att halva skulle hamna i Skellefteå och den andra i Luleå. Eftersom länet redan hade Umeå universitet så ”bidde” det bara en tumme”, nämligen inriktningen på trä.

Regeringen har beslutat att skjuta till 125 miljoner kronor till kommunala vuxenutbildningar i landet. Bidraget är till för de kommuner som har, eller står inför, en stor företagsetablering eller företagsexpansion. Det är viktigt för Skellefteå.

Nästa steg för Skellefteå måste vara att få direkt statlig finansiering av SUA så att vi slipper vara beroende av att resurser och intresse finns hos etablerade högskolor och universitet.

Se gärna på hur Multiuniversitetscampus finansieras i Finland.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa