Skellefteå säger nej till att göra lärare till angivare

”Det är dags för de så kallade "liberalerna" att reflektera över vilka värderingar de verkligen vill förmedla till svenska folket.”
”Det är dags för de så kallade "liberalerna" att reflektera över vilka värderingar de verkligen vill förmedla till svenska folket.”

I skuggan av det för Sverige tragiska Tidöavtalet växer en ny kontrovers fram – en potentiell lagstiftning som förvandlar lärare och andra kommunala tjänstemän till en del av en övervakningsapparat.

Debatt 6 november 2023 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Denna angiverilag utgör inte bara ett hot mot vårt demokratiska samhälle utan också ett försök att underminera de grundläggande liberala värden som vissa partier hävdar att de står för – värden som dessa partier har skrivit under på att genomföra.

Skrivningen i Tidöavtalet föreslår en ny ordning där myndigheter, inklusive kommuner, skulle vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Vid första anblicken kan detta verka som en rimlig policy i syfte att reglera invandringen, men vid närmare granskning framträder allvarliga etiska och praktiska problem.

För det första, vad innebär detta för den enskilda individen? Kommer lärare, socialarbetare eller andra offentliga tjänstemän att förvandlas till informanter? Hur påverkar detta relationen mellan medborgare och staten? Förslaget, i sin helhet, är ett hot mot integriteten hos de mest sårbara i vårt samhälle och står i stark kontrast till de professioners huvuduppdrag, vilket är att utbilda barn. Det påminner mer om den typ av politik som förs i auktoritära stater än i demokratier.

För många lärare, däribland de i Skellefteå, är det skrämmande att tänka sig att de nu förväntas bli en del av denna övervakningsapparat. Utöver det etiska dilemmat finns det verklig oro över hur detta kommer att påverka lärarnas relation till sina elever, särskilt de som kanske befinner sig i en sårbar position.

Det vi ser nu är ett allvarligt ifrågasättande av liberala principer. För att vara ett sanningsenligt liberalt parti måste man stå upp för individens rättigheter, oavsett deras status. Det är dags för de så kallade "liberalerna" att reflektera över vilka värderingar de verkligen vill förmedla till svenska folket. Den 24 oktober debatterade vi frågan i kommunfullmäktige med anledning av en interpellation från Miljöpartiet. Liberalerna försökte slingra sig undan ansvaret för angiverilagen genom att hävda att den inte kommer att kunna tillämpas på det sätt vi och många med oss befarar. Moderaterna menade bara att det handlar om en utredning, samtidigt som partiet som styr regeringen, Sverigedemokraterna, var tydligare i sin beskrivning av motiven för denna typ av åtgärder. I kommunfullmäktige blev det tydligt att socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister och centerpartister står enade i sitt motstånd mot Tidö-partiernas angiverilag. Och om "liberalerna" i SD-regeringen lyckas förhindra införandet av angiverilagen kommer vi frukta vilket pris det kommer att ha. 

Vi är övertygade om att Sverigedemokraterna i så fall kommer att kräva ordentliga motprestationer i form av nya politiska förslag. I Skellefteå kan vi lova er en lokal liberal avhopparverksamhet, då det är ett mer rimligt alternativ än att fortsätta sänka Sverige. Ni har skadeskjutit folkbildningen, men en studiecirkel i ansvar och demokrati kan vi ordna. Vi förstår att regeringssamarbeten kräver kompromisser, men detta går långt utöver gränsen för vad som kan anses vara acceptabelt i en liberal demokrati.

I Skellefteå kommuns utbildningsnämnder har vi redan nu fattat beslut som signalerar avsky mot Tidö-avtalets angiverilagstiftning och uttalar stöd för våra medarbetare som i kontrast till angivare fokuserar på skolans huvuduppdrag. Skolan ska utbilda barn – inte ange dem. Alla Tidö-partier röstade emot detta tillägg. Nästa steg är att hela Skellefteå kommun tar ställning för våra medarbetare i samtliga yrkeskategorier inom hela organisationen, som varje dag gör sitt bästa i sitt arbete. Vi vill inte ställa våra medarbetare och chefer inför de svåra avvägningar och de tuffa etiska dilemman som denna idé från Tidö-partierna nu riskerar att leda till.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa