Skellefteå på väg att kasta bort en unik möjlighet

2006 beslutade Skellefteå kommun att bilda ett kommunalt naturreservat på Vitberget. Men det har inte blivit något sådant ännu.

Debatt 28 april 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vill Skellefteå kommun skapa ett fantastiskt stadsnära naturreservat?

Fortsätter passiviteten kastas en unik möjlighet bort.

2006 beslutade kommunen att ett kommunalt natur- och friluftsreservat ska bildas på Vitberget. Cirka 500 hektar beskogad mark i bergig terräng. Ett unikt stadsnära område.

Men det har inte blivit något reservat ännu trots att ingen tycks vara motståndare till det. Det har sagts att regler för att köpa marken lägger hinder i vägen. Vi i naturskyddsföreningen anser att det inte stämmer.

Det verkar som om de styrande i stan varit handlingsförlamade sedan 2006 i frågan om att genom ett kommunalt reservat skydda det fina området vid Vitberget. Dessutom har pengarna till bildandet av naturreservatet plockats bort ur budgeten. Varför?

Det tilltänkta natur- och friluftsreservatet består till stora delar biologiskt värdefull skog som ännu inte ödelagts av kalhyggesbruk.

Kommunen kan skapa ett stort stadsnära reservat som ger innevånarna möjligheter till rekreation i ett sammanhängande naturområde. Men det brådskar. Stan växer. Med tillväxten som tillkommande faktor blir det än mer brådskande att agera innan olika aktörer, ovetande eller ointresserade, försämrar området så att det tappar rekreationsvärdet och att möjligheten till reservat förstörs.

Hot mot området och reservatet:

Avverkningshot

Avgörande för att länsstyrelsen ska godkänna reservatet är ett ekosystem som fungerar. Det betyder att skogsavverkning absolut bör undvikas tills dess att en ansökan lämnats in.  Skogsavverkning kan medföra att området blir odugligt som reservat.

Fordonsaktivitet

En fortsatt utökning av cykelsporten, gjord på fel sätt, kommer att slita ner, förfula och sänka värdet på naturen i området. En oreglerad cykling håller på att slita ner naturen och försämra naturliga stigar. Antagligen sker det i ren okunskap om hur stor skada detta gör och om hur svårt det är för naturen att reparera skadorna.

Sportbanor

Att skapa fler skidgator och liknande är ett hot. Upprättandet av banor kan dock organiseras så att det stämmer med reservatstanken.

Ett reservat är inget hot mot aktiviteter

Ett reservat har i sin konstitution ett regelverk som tillåter olika upplägg för vad man får göra och får inte göra i olika delar av reservatet. Ett reservat är därför inget hot mot aktiviteter. Men dessa regleras med hänsyn till helheten.

Ett reservat räddar framtiden för området.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Sommartipset: Felicia fixar den perfekta picknicken

Sommartipset: Felicia fixar den perfekta picknicken

Störande buller, risk för olyckor och påverkan på naturen – Det här ska du tänka på när du kör vattenskoter: ”Kör inte på ett sätt som stör”

Störande buller, risk för olyckor och påverkan på naturen – Det här ska du tänka på när du kör vattenskoter: ”Kör inte på ett sätt som stör”

Framtidstro efter fem år på Burträsk camping

Framtidstro efter fem år på Burträsk camping

Sommartipset: Med turbåt i Skellefteå skärgård

Sommartipset: Med turbåt i Skellefteå skärgård

Älven stängs av helt i Skellefteå: Inga båtar får passera • Gäller hela sommaren • ”Är en fråga om säkerhet”

Älven stängs av helt i Skellefteå: Inga båtar får passera • Gäller hela sommaren • ”Är en fråga om säkerhet”
Visa fler