Skellefteå gör viktiga insatser – mäns våld mot kvinnor

Under föregående mandatperiod lade den socialdemokratiskt ledda regeringen fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Socialstyrelsen har under 2020 - 2022 fördelat medel till kommuner för att kunna kvalitetsutveckla kommunens arbete mot våld i nära relationer.

Socialstyrelsen har under 2020 - 2022 fördelat medel till kommuner för att kunna kvalitetsutveckla kommunens arbete mot våld i nära relationer.

Foto: Anders Wiklund/TT

Debatt2022-05-04 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det innebar bland annat att regeringen ökade statsbidragen för att förebygga mäns våld mot kvinnor och för att skydda de som utsätts.

I och med den här regeringssatsningen har socialstyrelsen under 2020 - 2022 fördelat medel till kommuner för att kunna kvalitetsutveckla kommunens arbete mot våld i nära relationer. 

Tack vare detta har Skellefteåkommun kunna göra en rad viktiga insatser på området.

Bland annat har individ- och familjeomsorgen kunna stärka ca 50 medarbetares kunskaper på området kring hedersrelaterat våld. 

Det har kunnat genomföras en informationssatsning för att hjälpa och stötta människor som befinner sig i prostitution och människohandel. I samverkan med både polis och andra myndigheter. 

Och det har kunnat genomföras kunskapshöjande insatser för att både identifiera våld i relation och bedöma risker för fortsatt våld. 

Allt detta är väldigt viktiga bitar för att kunna komma tillrätta med det stora folkhälsoproblem som våld i nära relation faktiskt är.

Mycket har också gjorts på nationell nivå med straffskärpningar, nya brottsreduceringar och ökat stöd till brottsoffer. Men mycket återstår att göra. 

I slutet av förra året tog därför den socialdemokratiska regeringen ytterligare steg för att komma tillrätta med problematiken då ett än mer omfattande program på 99 punkter för att stoppa mäns våld mot kvinnor antogs. Det är det mest omfattande program som tagits fram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Programmet omfattar åtgärder som förebygger våldet, som ger ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn och som effektivt bekämpar brotten och som förbättrar samhällets kunskap om och metoder mot mäns våld mot kvinnor. 

Där finns också delar som än mer stöttar landets kommuner för att kunna göra viktigt arbete runt om i hela vårt land.

I höst går vi till val. 

Det är viktigt att vi får fortsätta det arbetet mot det fruktansvärda våldet som alldeles för ofta drabbar kvinnor som är, eller har varit, i en relation med en man. 

Det är viktigt att Sverige får fortsätta ha en Socialdemokratisk regering, med jämlikt feministiska frågor på agendan.

Malin Berglund (S), ordförande Skellefteå S-kvinnor och ledamot i socialnämnden