Skellefteå har inte råd att misslyckas

"Vidare kvarstår frågan; vilka metoder och slutsatser kan anses vara värda 70 miljoner av skattebetalarnas pengar? Är Socialdemokraterna verkligen nöjda med resultatet och det sätt som de har lett detta projekt?"
"Vidare kvarstår frågan; vilka metoder och slutsatser kan anses vara värda 70 miljoner av skattebetalarnas pengar? Är Socialdemokraterna verkligen nöjda med resultatet och det sätt som de har lett detta projekt?"

Skellefteåregionen har ett stort behov av kompetensförsörjning. Vår lokala arbetskraft räcker inte till för att bemanna de arbeten som finns. Därför valde Skellefteå kommun tillsammans med Region Västerbotten att gå in i projekten Relocateoch React EU Relocate.

Debatt 17 mars 2023 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Målet med projekten var att locka arbetslösa från andra delar av landet att flytta till jobb eller utbildning i Skellefteå. Nu visar en granskning i Dagens nyheter att bara 38 av de 412 personerna som deltagit i rekryteringsprojekten fått jobb, till en kostnad av 70 miljoner kronor. 

När beslutet togs att Region Västerbotten skulle gå in i samarbetet med Relocate beskrevs målet med projektet att fler arbetslösa får arbete i Skellefteå. Efter Dagens Nyheters granskning är det ett annat ljud i skällan och fokuset ligger helt plötsligt i stället endast på metodutveckling. Alltså något helt annat än vad som nämns i kommunen och regionens handlingar, där man pratar om fokus på rekrytering. Det viktiga för Skellefteåregionen, att rekrytera personal, verkar inte längre vara en prioritering.  

Om det skulle handla om endast metodutveckling kan man tycka att resultaten är undermåliga kring dessa metoder, då metoderna inte verkar ha givit det resultat som kunde förväntas. Frågan är också om det är rimligt och resurseffektivt att lägga hela 70 miljoner kronor på att utveckla metoder? Ca 1,8 miljoner kronor per jobb är dessutom ett stort och dyrt underbetyg för själva rekryteringen. 

Målet med projekten har varit att 240 personer ska komma i arbete eller utbilda sig för att matcha den kompetensförsörjning som Skellefteå behöver. När det nu visar sig att endast 38 av de 412 personerna som deltagit i projektet fått jobb ställer Moderaterna frågan; vad har vi fått för pengarna?

Det viktigt att pengar går till det de är avsatta för, och framför allt att vi får valuta för varje satsad skattekrona. Att i efterhand välja att ändra fokuset i ett projekt ter sig ytterst märkligt. Vidare kvarstår frågan; vilka metoder och slutsatser kan anses vara värda 70 miljoner av skattebetalarnas pengar? Är Socialdemokraterna verkligen nöjda med resultatet och det sätt som de har lett detta projekt?

Skellefteå har inte råd med misslyckade rekryteringsprojekt. Vi behöver satsa på bostäder, bättre förskola och skola samt kända attraktivitetsfaktorer, som gör att människor vill flytta till, jobba och bosätta sig i Skellefteå. Det är Moderaternas fokus för att åstadkomma ett växande Skellefteå!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa