Skellefteå fortsätter att utestänga trafikföretag

Skellefteå kommunfullmäktige beslutade i januari 2023 om att det kommunala bolaget Skellefteå Buss AB ska delas i två bolag.

”I den politiska debatten kring Skellefteå Buss AB har det stundtals låtit som om det vore något väldigt udda att ett privat företag upphandlas för att bedriva kollektivtrafiken åt kommunen.”

”I den politiska debatten kring Skellefteå Buss AB har det stundtals låtit som om det vore något väldigt udda att ett privat företag upphandlas för att bedriva kollektivtrafiken åt kommunen.”

Foto: Yvonne Rönngren

Debatt2023-11-24 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Beslutet bottnar i en kritik från bland annat Svenskt Näringsliv om att Skellefteå Buss AB agerat osunt på bussmarknaden genom att driva både lokaltrafik i egen regi och samtidigt omfattande regiontrafik i konkurrens med näringslivet. Verksamheten har också mottagit återkommande kapitaltillskott. Efter kritiken har kommunen själv utrett saken och kommit fram till beslutet att dela bolaget. Regiontrafikbolaget kommer att avvecklas när befintliga avtal löper ut.

Vi är glada för att kritiken mot detta har lett till en förändring. Det bästa vore dock om de befintliga avtalen sägs upp och upphandlas på nytt. Även lokaltrafiken bör konkurrensutsättas. Uppdragen ska gå till det företag som kan erbjuda bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Att regionen och kommunens skattebetalare är de största vinnarna av en sådan ordning visar bland annat den rapport som revisions- och konsultföretaget EY gjort kring Örebro stadsbusstrafik. EY genomförde en jämförande studie av de ekonomiska konsekvenserna av att köra stadstrafiken i Örebro i offentlig egen-regi och upphandlad busstrafik. Rapporten visar att kostnaden för stadstrafiken i Örebro ökat efter övertagande i egen-regi. När den svenska marknaden för allmän kollektivtrafik öppnades för konkurrens 1989 valde de flesta landsting – dagens regioner – att konkurrensutsätta kollektivtrafik man tidigare drivit i egen regi. Idag körs endast busstrafik i Västmanlands län samt stadsbusstrafik i Örebro, Luleå, Skellefteå och Uppsala i offentlig egen-regi. All annan busstrafik handlas upp och körs på uppdrag av regioner och kommuner. Det är en ordning som etablerades i Sverige från slutet av 80-talet och som kommit att bilda modell också för EU:s kollektivtrafikförordning som idag styr formerna för hur kollektivtrafik ska organiseras inom hela EU.

I den politiska debatten kring Skellefteå Buss AB har det stundtals låtit som om det vore något väldigt udda att ett privat företag upphandlas för att bedriva kollektivtrafiken åt kommunen. Det har bland annat påståtts att få bolag skulle vara intresserade att driva kollektivtrafik i Skellefteå, samt att kommunen vid en upphandlad lokaltrafik inte skulle ha full rådighet över trafiken. Dessa resonemang är egentligen inte särskilt förvånande. Om kommunen inte publicerar ett förfrågningsunderlag om att trafiken ska upphandlas får den heller inte in några anbud från olika företag som är intresserade att bedriva den. Men det kan naturligtvis inte ligga till grund för påståendet att intresset bland företag att driva Skellefteås kollektivtrafik skulle vara svagt. Kollektivtrafik är idag en väl konkurrensutsatt marknad med allt från små familjeföretag till stora internationella koncerner som tävlar om att få köra vår lokala och regionala kollektivtrafik. Konkurrenssituationen har hårdnat rejält, även i Norra Sverige, under de senaste åren. Resultatet av det kan bland annat ses i grannstäderna Piteå och Umeå. Det andra resonemanget om rådighet vill vi också ställa oss frågande till. Kommunens möjlighet till rådighet över olika verksamheter beror inte på driftsformen utan hur avtalen skrivs mellan kommunen och utföraren. Att kommunen och utföraren jobbar tillsammans för att få till en så bra kollektivtrafik som möjligt ligger naturligtvis i allas intresse.

Det branschen vill göra är att kunna delta i upphandlingar kring kollektivtrafiken, där privata företag får möjlighet att konkurrera på en rättvis bussmarknad på samma sätt som bussföretag gör över hela Sverige. Vill Skellefteå växa måste platsen vara attraktiv för näringslivet att verka på och det skapas inte genom att utestänga duktiga entreprenörer från marknaden.