Skellefteå behöver vaccinationsmottagning

Det behövs vaccinationsmottagningar motsvarande den vid Norrlands universitetssjukhus även i Skellefteå och i Lycksele.

Efterlevnaden till de nationella vaccinationsprogrammen är generellt sett hög i Sverige, skriver bland andra Jonas Karlberg (V), ordförande, utskottet för primärvård och tandvård.

Efterlevnaden till de nationella vaccinationsprogrammen är generellt sett hög i Sverige, skriver bland andra Jonas Karlberg (V), ordförande, utskottet för primärvård och tandvård.

Foto: Stina Stjernkvist/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-10-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Världshälsoorganisationens (WHO) program för perioden 2019–2023 lyfter fram de tio främsta hoten mot global hälsa.

Bland dem finns nya virus, större utbrott av kända sjukdomar och följder av bristande vård, omsorg och samhällsstrukturer. För flera av hoten är vaccination en viktig, snabb och effektiv del av lösningen.

Efterlevnaden till de nationella vaccinationsprogrammen är generellt sett hög i Sverige. Det finns ett stort förtroende, en välfungerande organisation och numera också rikstäckande register.

Vaccinationer i Region Västerbotten utförs i första hand av hälsocentralerna. Deras arbete är inriktat på det allmänna vaccinationsprogrammet.

Även andra vaccinationer kan och ska utföras. De prioriteras dock lågt. Hälsocentraler hänvisar i många fall till infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus eller till en privat vaccinatör.

Utskottet för primärvård och tandvård i Region Västerbotten ser ett behov av en förändrad organisation för att tillgängliggöra vaccin. Vi föreslår vaccinationsmottagningar motsvarande den vid Norrlands universitetssjukhus även i Skellefteå och i Lycksele.

Vi ser också behovet av att tillgängliggöra och strukturera upp vaccination av äldre och riskgrupper. Utskottet efterfrågar ett nationellt vaccinationsprogram motsvarande allmänna vaccinationsprogrammet för barn, men riktat mot äldre.

Tillgänglighet till vaccin är en nödvändighet för att stimulera ökad vaccination. Men även tillgång till bra information är viktig. Pandemin har visat på behovet av att kunna få tillgång till information på andra språk än svenska.

Information löser inte allt. Den viktigaste insikten att ta till sig är att direkta rutiner runt vaccinering, som hur enkelt det är att boka tid, och indirekta orsaker, som förtroendet för sjukvården påverkar tilliten till vaccin och vaccinationsprogram.

Förtroende är något som byggs upp över tid. Att förtroende för vården och andra myndigheter påverkar villigheten att följa riktlinjer och råd är en insikt som alltid behöver finnas med.