Skellefteå behöver satsa på ett hållbart resande

Målet bör vara en stad utan tät biltrafik på de centrala gatorna. För att nå dit krävs nya lösningar.

Debatt 28 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ingen har väl missat den senaste ICPP-rapporten.

Vi måste ställa om till en mer hållbar vardag. Vi har inte tid att vänta. De åtgärder som vidtagits har varit otillräckliga. Omställningshastigheten måste öka markant.

Skellefteå kommun gör redan mycket för att vi ska ha ett så hållbart samhälle som möjligt.

Skellefteå kommun ska ligga i framkant vad gäller åtgärder för att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Därför föreslår vi i en motion till kommunfullmäktige att Skellefteå möjliggör att det anläggs ett mobilitetshus, för att vi ska kunna ta oss fram på ett mer hållbart sätt.

Ingen har väl heller missat att Skellefteå kommun växer.

Men med tillväxten behöver också en omställning ske. En omställning mot en mer hållbar tillvaro.

Stadskärnan förtätas. Fler ska dela på ytan. Då behöver också våra transportmönster förändras.

Trenden i världen är att eget bilägande ersätts med tillgång till det fordon du behöver för stunden. I takt med det förändras också synen på parkering. Utvecklingen går från en ineffektiv markparkering till parkeringshus.

Nu behöver vi även planera för andra transportmedels framväxt.

Parkeringsbranschen är på väg att lämna betong och asfalt för att övergå till att bli mer inbjudande och hållbar.

Ett parkeringshus behöver inte längre enbart vara ett hus där bilen parkeras, utan kan erbjuda lånecyklar, laddning för elbilar och solceller som försörjer husets drift och på sikt hela kvarter.

Vårt framtida Skellefteå ska planeras för den växande stadens behov och funktioner.

Det ska vara enkelt att välja att cykla, gå eller åka kollektivt. Men Skellefteå är en stor kommun med långa avstånd och behovet av bilar kommer alltid att finnas. Därför ska vanliga bilparkeringsplatser också finnas tillgängliga.

Men målet bör ändå vara en stad utan tät biltrafik på de centrala gatorna. För att nå dit krävs nya lösningar.

Nu är det dags att Skellefteå får ett mobilitetshus i centrum. Detta för att Skelleftebor och besökare ska kunna ta bilen till centrum och där vid behov kunna byta färdmedel.

Mobilitetshuset ska samla parkering för bilar och cyklar med andra typer av tjänster för trafik och transport. Med en lokal placeringen där det är acceptabelt ett gångavstånd till och från centrum, kollektivtrafikhubbar och i framtiden ett resecentrum med Norrbotniabanan.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa