Skellefteå behöver ett multiunversitetscampus

I Finland finns sex så kallade multiunversitetscampus. Det är campus som inte har en egen högskola/universitet. I stället har det skapats en lokal organisation som kan få statligt stöd. Stödet kan användas för att ”köpa” utbildning och tillämpad forskning från befintliga universitet och högskolor.

"Närheten till utbildning har betydelse för intresset att gå vidare till högre utbildning. Benägenheten att ta steget över till högre utbildning är större om den finns på orten. Det är också viktigt för inflyttade att det finns utbildning som medföljande är intresserad av."

"Närheten till utbildning har betydelse för intresset att gå vidare till högre utbildning. Benägenheten att ta steget över till högre utbildning är större om den finns på orten. Det är också viktigt för inflyttade att det finns utbildning som medföljande är intresserad av."

Foto: Pär Lindström

Debatt2023-02-13 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

År 2016 var andelen högutbildade arbetskraft i Sverige 26,6% och i Skellefteå 21,7% enligt SCB. En differens på 5,1%. Motsvarande siffror för 2021 var 29,6% och 24,4%. Differens 5,2%. Det visar att på fem år har Skellefteå inte tagit in på riket i utbildningsnivån för högre utbildade. Skellefteå ligger på 77:e plats av Sveriges kommuner.

Tankesmedjan VSVB har vid flera tillfällen, 2016, 2019 och 2022, skrivit till regeringen för att få dem att starta upp en försöksverksamhet med multiunversitetscampus i Skellefteå. År 2016 så motiverade vi det med Skellefteås viktiga exportföretag. Det mesta som exporteras från Västerbottens län kommer från Skellefteås företag. Exporten är mycket viktig för den svenska ekonomin. 2019 och 2022 handlade det om den kommande tillväxten i Skellefteå. Svar har vi fått av regeringen varje gång, men inte om multiuniversitetscampus. De kanske inte har vågat?

Regeringens samordningsperson för samhällsomvandlingen i Norrland, Peter Larsson, lämnade i november sin slutrapport till regeringen. I den står det bland annat: 

”Om ett traditionellt lärosäte skulle etableras i Skellefteå skulle detta vara en process som skulle ta lång tid. Om man i stället ser till att skapa en intressant forsknings- och utbildningsmiljö där ett stort antal befintliga lärosäten medverkar kan takten bli väsentligt högre. En tät samverkan med det omgivande samhället och näringslivet är en självklar utgångspunkt från start. Vidare finns goda möjligheter att testa nya former av utbildning, till exempel som tidigare beskrivits när det gäller ett gränsöverskridande synsätt mellan de olika nivåerna.”

Ja det är en tydlig skrivning om ett multiuniversitetscampus, ett campus med många aktörer. Det är bara att konstatera att Finland hunnit längre i denna fråga. Varför har det tagit så lång tid för att få fram detta förslag för Skellefteå? Kan det bero på att Skellefteå kommun hoppades på Umeå universitet, som inte infriade förhoppningarna om ett ökat utbud i Skellefteå.

Närheten till utbildning har betydelse för intresset att gå vidare till högre utbildning. Benägenheten att ta steget över till högre utbildning är större om den finns på orten. Det är också viktigt för inflyttade att det finns utbildning som medföljande är intresserad av.

Vi vet nu att kommunen tillsammans med Peter Larsson jobbar vidare med frågan. Det är väl bara synd att det har tagit så lång tid med att få till stånd detta som vi ser vara självklara steg att gå vidare med. Skellefteå behöver detta campus inte minst när Umeå universitet har visat så litet intresse för att bidra med något i Skellefteå. Hoppas att kommunen kan uppnå resultat i denna fråga.

Vi anser att i ett första steg behöver Skellefteås multiunversitetscampus få börja med resurser motsvarande 1 500 helårsstudieplatser för att därefter erhålla ytterligare resurser allteftersom verksamheten utvecklas.