Skellefteå behöver ett företagsvänligt ledarskap

”Ett återkommande bekymmer som näringslivet lyfter är konkurrensen från kommunen. Där ligger Skellefteå i absoluta botten. Det är ett kraftigt underbetyg för det socialdemokratiska styret.”
”Ett återkommande bekymmer som näringslivet lyfter är konkurrensen från kommunen. Där ligger Skellefteå i absoluta botten. Det är ett kraftigt underbetyg för det socialdemokratiska styret.”

Ett gynnsamt företagsklimat är grunden för att företag ska vilja starta, etablera och utveckla sina verksamheter i kommunen.

Debatt 22 januari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Ett gott näringslivsklimat främjar tillväxten av företag, ökar attraktionskraften för nya företagsetableringar samt främjar invånarna att i större utsträckning vilja starta och driva företag. Ett bra företagsklimat fungerar som en viktig attraktionskraft av kompetens och personal, nödvändiga för hela kommunens förmåga att växa och utvecklas.

Skellefteå befinner sig i stark tillväxt. Det innebär att spelplanen för kommunen, kommunens företag och kommunens invånare radikalt har förändrats. Tillväxten ställer högre krav på Skellefteå kommuns leveransförmåga. En tillväxtbaserad styrning tar tillvara på möjligheterna för kringliggande branscher att etablera sig och utvecklas för att understödja det behov som växer fram.

Moderaternas mål är att Skellefteå kommun ska nå topp 10 i Svenskt Näringslivs ranking till 2030. Vid senaste rankingen föll Skellefteå till plats 258 av Sveriges 290 kommuner. Ett tapp på 44 placeringar och den sämsta placeringen sedan 2014. Skellefteå har förresten aldrig varit högre än på plats 183. Ett återkommande bekymmer som näringslivet lyfter är konkurrensen från kommunen. Där ligger Skellefteå i absoluta botten. Det är ett kraftigt underbetyg för det socialdemokratiska styret.

I takt med att kommunen växer behöver fokus öka på kärnverksamheterna. Kommunen ska inte konkurrera med det lokala näringslivet. Moderaterna vill avveckla osund konkurrens och göra en löpande översyn av de kommunala verksamheter som skulle kunna övergå till andra driftsformer.

Det behövs ett politiskt ledarskap med tydliga ambitioner att främja näringslivet för att ta tillvara på den tillväxt som sker. Moderaternas ambition är hög, men för att nå målet kommer det att krävas många förbättringsåtgärder såsom bättre dialog med näringslivet, säkerställa god service, jobba bort negativa attityder och motverka osund konkurrens. För att kommunen ska arbeta mer strategiskt med näringslivsutveckling vill vi inrätta ett näringslivsråd under kommunstyrelsen. Moderaterna vill skapa ett Skellefteå Business Region, som samlar alla viktiga aktörer i syfte att ge bättre service, fler verktyg och verka relationsbyggande med näringslivet.

Skellefteå behöver ett nytt och företagsvänligt ledarskap med tydliga ambitioner och skarpa förslag för att främja näringslivet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa