Skellefteå behöver en snabbföränderlig kollektivtrafik

Den senaste tidens debatt om Skellefteå buss driftsform och en eventuell konkurrensutsättning av lokaltrafiken har stor betydelse för alla oss som bor och verkar här i Skellefteå.

"Det handlar om att ta sig till alltifrån arbete och utbildning, till vård, kulturevenemang och fritidsaktiviteter. Dessutom ska kollektivtrafiken bidra till ett bättre klimat och ökad trivsel, genom att det sammantagna motoriserade resandet blir lägre. "

"Det handlar om att ta sig till alltifrån arbete och utbildning, till vård, kulturevenemang och fritidsaktiviteter. Dessutom ska kollektivtrafiken bidra till ett bättre klimat och ökad trivsel, genom att det sammantagna motoriserade resandet blir lägre. "

Foto: Lars Eriksson

Debatt2023-02-22 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt är det viktigt att såväl politiker som andra intressenter har förståelse för de olika aktörernas egna agendor, för att kunna ta beslut som gör att kollektivtrafikens möjligheter verkligen tas tillvara. Inte minst eftersom all kollektivtrafik i Sverige till stor del är skattefinansierad, med biljettintäkter som i bästa fall täcker 50 procent av de totala kostnaderna.  

Till att börja med vill vi understryka betydelsen av samspelet mellan offentlig sektor och det privata näringslivet. Det är oerhört viktigt att Skellefteå kommun och Skellefteå buss utvecklar kollektivtrafiken tillsammans med vårt nytänkande näringsliv och med invånarnas och resenärernas behov i fokus. När vi intervjuar och involverar invånare och nyinflyttade märker vi hur viktig kollektivtrafikfrågan har blivit.

Redan nu står det klart att framtidens kollektivtrafik kommer att ha en ännu mer betydelsefull roll, där både nya trafiksystem och en utveckling mot ökad mobilitet kommer att göra det enklare för invånarna att förflytta sig.

Kollektivtrafikens uppgift är att bidra till välfärd och samhällsnytta genom att skapa en grundläggande tillgänglighet för alla, speciellt för dem som av olika orsaker inte kan eller vill ha bil. Det handlar om att ta sig till alltifrån arbete och utbildning, till vård, kulturevenemang och fritidsaktiviteter. Dessutom ska kollektivtrafiken bidra till ett bättre klimat och ökad trivsel, genom att det sammantagna motoriserade resandet blir lägre. Alla samhällskostnader som bilarna medför skulle minska om fler väljer kollektivtrafik.    

Vad gäller frågan om arbetspendling så var kollektivtrafiken i Skellefteå fram till 2020 inte anpassad för att vara ett relevant och valbart alternativ för tillräckligt många människor. Efter några större trafikomläggningar ser det dock mycket bättre ut och även om anpassningarna har medfört kostnader, är vi övertygade om att det är en satsning som kommer att visa sig lönsam på sikt när fler och fler väljer att resa kollektivt.

De senaste tre åren har Skellefteå buss tillsammans med kommunen kunnat möta upp nya resmönster i lokaltrafiken väldigt snabbt, hela tiden i dialog med industrin och olika invånargrupper. Tack vare handlingskraft och omställningsförmåga ökar resandet i lokaltrafiken rekordsnabbt och visar på fantastiska siffror efter pandemin. Faktum är att Skellefteås lokaltrafik har haft den procentuellt största ökningen i Sverige det gångna året, jämfört med åren före pandemin.

Tyvärr har vi inte sett en lika snabb resandeökning för den upphandlade regiontrafiken inom Skellefteå kommun. Förklaringen är att den nuvarande upphandlings- och avtalsmodellen gör att regiontrafiken blir trögföränderlig eftersom du väntas veta hur behovet kommer att se ut de närmaste tio åren. Det gör att det är svårare att snabbt ställa om och endast mindre justeringar är möjliga.

När den industriella expansionen och befolkningstillväxten i Skellefteå har satt sig, kan de förtroendevalda beroende på utvecklingen inom kollektivtrafiken välja att antingen behålla lokaltrafik och skolskjuts i egen regi eller lägga ut det på konkurrensutsättning. Det är upp till vår ägare att avgöra driftsformen för framtiden när vi bättre vet förutsättningarna kring samhällsutvecklingen.