Skellefteå behöver en kickstart efter coronakrisen

Vi behöver ha en plan för tiden efter coronapandemin.

Debatt 31 maj 2020 14:39
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronapandemin påverkar samhället stort.

Skellefteå är inget undantag.

Det finns familjer som förlorat nära anhöriga.

Det finns dem som i dag kämpar mot sjukdomen.

Till dessa vill jag sända en stödjande tanke.

Pandemin sätter hårt tryck på vården och omsorgen. Framförallt på personalen, men också på den kommunala ekonomin.

Restriktionerna är tydliga i vår vardag. Myndigheterna informerar löpande om olika rekommendationer, för minskad smittspridning, som är viktiga att följa.

Förutom påverkan på liv och hälsa har pandemin slagit hårt mot det lokala näringslivet. Besöksnäringen, handeln och restauranger har drabbats hårdast med minskad omsättning, konkurser och uppsägningar som följd.

Det är i kriser som politiken sätts på prov och under coronapandemin har vi sett exceptionella åtgärder för att mildra krisens effekter. Moderaterna har bidragit mycket till dessa.

Nationellt har vi drivit fram många nya miljarder till sjukvård, omsorg, välfärd och företagsstöd. Vi har också räddat flyget till Norrland. Med mera.

Lokalt har Moderaterna lagt fram förslag för att stötta det näringslivet. Till exempel har vi drivit frågan om att tillfälligt stoppa debiteringen av de årliga kontroll- och tillsynsavgifterna för företag och föreningar. Vi har också föreslagit att politiska möten ska hållas i externa lokaler för att stötta konferensanläggningar.

Dessa förslag, och en rad andra åtgärder, har vi beslutat om i stor politisk samsyn.

Utöver åtgärder här och nu anser Moderaterna att vi behöver ha en plan för tiden efter coronapandemin. Då blir det viktigt att få fart på handel och rörligheten, stärka människor som drabbats och satsa på Skellefteå som en attraktiv plats.

Vi föreslår att det ska tas fram en plan för att kickstarta ekonomin och Skellefteå.

Vi har ett antal konkreta förslag som vi vill genomföra:

Slopa arbetsgivaravgifterna för att rädda jobben.

Stödja Skellefteå Airport och flyget.

Investera i infrastruktur och vägunderhåll.

Satsa på besöksnäring, handel och centrumutveckling genom Visit Skellefteå.

Under tre månader införa tre timmars fri parkering på kommunens parkeringar.

Ge extra stöd till och möjlighet att läsa upp betygen för elever som haft fjärrundervisning.

Tillfälligt slopa bygglovavgifterna för företag för ett ökat bostadsbyggande.

Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv politisk diskussion för att trygga jobben och för att få fart Skellefteås utveckling efter coronakrisen.


Ämnen du kan följa