Skattemedel ska inte kränka mänskliga rättigheter

Offentlig konsumtion ska inte leda till kränkningar av mänskliga rättigheter utan driva på omställningen till en hållbar värld.

Debatt 23 juni 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att inte påverka mänskliga rättigheter negativt ska myndigheter ställa hållbarhetskrav vid inköp från länder med utbredd fattigdom.

Det tycker åtta av tio svenskar i en ny Sifo-undersökning.

25 miljoner människor är fast i tvångsarbete i världen. I Västafrika tjänar många kakaoodlare bara en dryg tredjedel av den inkomst som de behöver för att kunna uppnå en tillfredsställande levnadsstandard.

Ohållbart låga löner i de globala leverantörskedjorna är en central orsak till att det fortfarande finns 152 miljoner barn som arbetar.

Den offentliga konsumtionen ska inte leda till kränkningar av mänskliga rättigheter utan driva på omställningen till en hållbar värld.

I Västerbotten gjordes 755 upphandlingar 2019. Bara Region Västerbotten hade 4 757 leverantörer.

Om det ställs tydliga hållbarhetskrav, även vid inköp av exempelvis livsmedel från länder med utbredd fattigdom, skulle fler företag säkerställa hållbara leverantörskedjor.

I undersökningen tycker nio av tio upphandlare att offentlig upphandling ska användas för att nå sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmål.

Trots stort juridiskt och politiskt utrymme för just detta uppger 74 procent av de tillfrågade att hög arbetsbelastning, otydliga mål och brist på kompetensutveckling försvårar möjligheten att arbeta med hållbar upphandling.

För att säkerställa ansvarsfulla offentliga inköp behöver politiker och arbetsgivare ge uppköpare goda förutsättningar och tydliga mandat.

- Det ska vara glasklart att skattemedel inte ska leda till kränkningar av mänskliga rättigheter och barnarbete, och att odlare för högriskprodukter så som kaffe, bananer och bomull ska tjäna tillräckligt.

- Uppföljningar av ställda hållbarhetskrav främjar ansvarstagande leverantörer. Upphandlarna behöver budget, tid och kompetensutveckling för att ställa och följa upp tillämpningen av hållbarhetskrav.

- Ett bra verktyg för kommuner och regioner är att diplomera sig som Fairtrade City respektive Fairtrade Region. Det ger tillgång till kunskap, stöd och ett nätverk med ett 50-tal kommuner och regioner.

Ämnen du kan följa