Skärpta krav nödvändigt för bättre äldreomsorg

Vilken vård och omsorg du får som äldre avgörs av var du bor. Skillnaderna handlar inte bara om olika förutsättningar över landet. De beror också på att kommunerna prioriterar väldigt olika. Därför har en statlig utredning föreslagit att kraven på äldreomsorgen förtydligas.

Debatt 24 januari 2023 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För SKPF Pensionärerna är det uppenbart att det är dags för en äldreomsorgslag med tydliga grundläggande krav som gäller hela landet. Det är nödvändigt för att alla i Västerbotten ska kunna få lika bra äldreomsorg.

Men alla håller inte med. Kommunernas egen intresseorganisation Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att lagförslaget innebär för mycket detaljreglering och inkräktar på kommunernas självbestämmande. Det är oroande. Viktiga förslag för god äldreomsorg får inte stoppas.

Äldreomsorgslagen behövs nu mer än någonsin. Sverige går mot sämre tider ekonomiskt och det riskerar att slå direkt mot välfärden. Samtidigt blir antalet äldre som behöver vård och omsorg allt fler. Därmed ökar också antalet anhöriga som oroar sig för sina nära och kära. Mörkertalet för hur mycket tid närstående lägger på att täcka upp för en ojämn äldreomsorg är stort.

De oacceptabla skillnaderna inom äldreomsorgen syns även i Västerbottens län. När Socialstyrelsen frågar äldre själva vad de tycker varierar resultaten mycket. I Dorotea svarar exempelvis bara 70 procent av de med hemtjänst att de upplever att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete. I Malå är andelen 94 procent. Bland de som bor på äldreboende i Vännäs uppger 60 procent att möjligheterna att komma utomhus är dåliga, och i Lycksele är andelen 36 procent.

Nu måste staten och kommunerna gemensamt ta ansvar för att säkerställa en bra äldreomsorg över hela landet.
• Den nya regeringen måste se till att äldreomsorgslagen förverkligas så snart som möjligt. Lagen tydliggör bland annat att det måste finnas tillräckligt med personal och att det ska vara möjligt att få en medicinsk bedömning av sjuksköterska eller läkare dygnet runt. Alla som bor på äldreboende ska också kunna få en fast omsorgskontakt, precis som de med hemtjänst.
• Kommunerna måste agera för att en tryggare, säkrare och mer jämlik äldreomsorg här och nu. Det gäller inte minst de som har stora brister. Vänta inte på lagen utan se till att avsätta pengar för de förbättringar som krävs. Satsa på personalen så att fler vill och orkar arbeta i omsorgen – det är avgörande för att klara bemanningen framöver.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa