Skärpning Sida, ni ligger 97,5 procent back

Sidas insatser omfattar inte funktionsnedsättning i tillräckligt hög utsträckning och personalen har otillräcklig kunskap.

Personer med funktionsnedsättning tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen. De utsätts för en omfattande diskriminering, skriver MyRights generalsekreterare Jesper Hansén.

Personer med funktionsnedsättning tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen. De utsätts för en omfattande diskriminering, skriver MyRights generalsekreterare Jesper Hansén.

Foto: Ahmad Halabisaz/AP Photo/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-11-27 10:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Biståndsmyndigheten Sida har i uppdrag att bidra till att minska fattigdomen i världen.

Men trots att 20 procent av världens fattigaste lever med funktionsnedsättning visar Sidas egen statistik att endast 0,5 procent (2020) av samtliga insatser hade personer med funktionsnedsättning som primär målgrupp.

0,5 är 2,5 procent av 20. Det saknas med andra ord 97,5 procent för att relationen ska matcha.

Personer med funktionsnedsättning tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen och utsätts för en omfattande diskriminering inom samhällets alla nivåer. Värst är det för flickor och kvinnor.

Tillgängliga studier visar att personer med funktionsnedsättning fortsätter att ligga efter i alla socioekonomiska mätningar över hälsa, utbildning, hunger, välstånd och möjlighet till deltagande i samhällslivet.

Personer med funktionsnedsättning tillhör också de som drabbas allra hårdast av konflikter, klimatförändringarna och covidpandemin.

Trots detta saknar aktörer på alla nivåer inom internationellt utvecklingssamarbete fortfarande kunskaper om behovet av inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Många verkar betrakta funktionsrättsperspektivet som ett område som ligger helt vid sidan om de insatser de själva utför.

Det är till exempel inte ovanligt att en organisation eller ett företag uppger att de har ett jämställdhetsfokus i sina satsningar, men glömmer att flickor och kvinnor med funktionsnedsättning många gånger inte kan delta i deras projekt på samma villkor som andra och missar därmed att inkludera dem.

Det är Sidas uppgift att se till att biståndet når de grupper som behöver det.

Men Sida har mycket kvar att leva upp till. I utvärderingar och kartläggningar upprepas samma bistra faktum – Sidas insatser omfattar inte funktionsnedsättning i tillräckligt hög utsträckning och personalen har otillräcklig kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Trots ett decennium av samma rekommendationer ser vi fortfarande inte skymten av någon plan för kompetensutveckling för Sidas personal, vi hör inget om förbättrade rutiner eller ökad inkludering av funktionsrätt i de strategier som ska styra arbetet.

Vi hoppas att 2022 blir året då Sida ser till att till slut kicka igång sin absolut nödvändiga funktionsrättssatsning.

Funktionsrättsperspektivet måste vara en självklar del i fattigdomsbekämpning och i insatser för mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter gäller alla.